Cannabis-dyrker dømt til fem års fengsel

En Ringsaker-mann i 50-årene er dømt til fem års fengsel for å ha dyrket minst 130 kilo cannabis og solgt minst 88 kilo av dette. Dermed opprettholder lagmannsretten dommen fra tingretten.

Hamar tinghus

Eidsivating lagmannsrett i Hamar behandlet mannens anke i desember.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I mai ble mannen dømt til fem års fengsel i Hedmarken tingrett. Seks måneder av straffen ble gjort betinget med en prøvetid i to år. Mannen anket dommen til lagmannsretten som behandlet saken i forrige uke.

De opprettholder dommen, men forlenger prøvetiden til fem år. Årsaken til dette er at Ringsaker-mannen skal sone en lang fengselsstraff, og det er derfor nødvendig med en lang prøvetid for at den skal bli reel.

Fant 104 kilo cannabis

Det var juli 2011 at mannen ble pågrepet og siktet for dyrking og salg av cannabis. I to hus i Ringsaker beslagla politiet over 1000 planter, og det ble også funnet cirka 104 kilo plantemateriale i tørket tilstand.

Iris Storås, John Arild Aasen

Aktor i saken, statsadvokat Iris Storås, og forsvarer John Arild Aasen.

Foto: Knut Sveen

I januar 2014 ble han tiltalt for å ha dyrket minst 104 kilo cannabis i to boliger i Ringsaker, og solgt videre minst 88 kilo av dette. Dette skal ha skjedd ifra 2004 til 2011.

Han anket dommen han fikk i Hedmarken tingrett, og nå har altså Eidsivating lagmannsrett besluttet å opprettholde dommen som er i samsvar med påtalemyndighetens påstand.

– Dette er en stor og alvorlig sak. Han er domfelt for å ha dyrket minst 130 kilo cannabis over flere år, og har solgt minst 90 kilo av dette. Det er en veldig alvorlig overtredelse, sier aktor i saken, Iris Storås.

Mannen er ikke enig i mengden cannabis, men Eidsivating lagmannsrett mener at man trygt kan legge til grunn en samlet produksjon og produksjonspotensial på 130 kilo.

Inndragning på 3,5 millioner kroner

Han må også tåle en inndragning på 3,5 millioner kroner. Det tilsvarer bruttoutbytte mannen hadde av cannabis-salget. Beløpet er satt etter opplysninger fra mannen om pris og solgt kvantum: « ... fremstår dette anslaget ikke for høyt, og det legges derfor til grunn av lagmannsretten.», står det i dommen fra lagmannsretten.

– Beløpet er i samsvar med det påtalemyndigheten mener, slik at der har vi fått full medhold og er fornøyd med det, sier aktor Storås til NRK.

Under rettssaken i Hedmarken tingrett i mai forklarte Ringsaker-mannen at han begynte å bruke hasj sjøl i 2002-2003, noe som førte til at han skaffet seg noen cannabisplanter til eget bruk. Han produserte mer enn han brukte sjøl, og derfor begynte han å selge. Etter dette økte produksjonen, forklarte mannen.

Ville bli best

Han hadde en hovedmottaker, noe som trolig var hovedårsaken til at han kunne holde på i flere år uten å bli oppdaget. Han forklarte videre at hans vinnerinstinkt som tidligere idrettsmann og trener gjorde at der var viktig for ham å produsere bra cannabis. Han ville bli blant de beste i Norge.

– Jeg ville bli den beste cannabisdyrkeren i Norge. Jeg drev med forsøk og leste på nettet om produksjonen for å få den beste smaken og lukten, sa han i Hedmarken tingrett i mai.

Han navnga en person som han solgte til, og saken knyttet til denne personen er fortsatt under etterforskning av politiet.