Mener cannabis-dommen er for streng

Ringsaker-mannen og hans forsvarer mener dommen på fem års fengsel i cannabis-saken er for streng og vil ha en ny runde i lagmannsretten.

Hamar tinghus

ANKER DOMMEN: Cannabis-dommen i Hedmarken tingrett ankes til Eidsivating lagmannsrett.

Foto: Knut Sveen / NRK

– Denne dommen må vurderes av en høyere rettsinstans, sier mannens forsvarer, advokat John Arild Aasen, etter å ha snakket med sin klient torsdag kveld.

– Vi mener straffen er for streng, og at den betingede delen må bli lengre, sier advokat Aasen.

Påtalemyndigheten ved aktor, statsadvokat Iris Storås, fikk full uttelling i tingretten, både med hensyn til hvor mye cannabis det ble produsert og solgt, og i straffepåstanden.

Ringsaker-mannen ble i Hedmarken tingrett i går dømt til fem års fengsel, hvorav et halvt år er gjort betinget, for produksjon av minst 104 kilo og salg av minst 88 kilo cannabis i årene 2004 til han ble pågrepet sommeren 2011.

Han ble også dømt for brudd på våpenloven fordi han etter rettens oppfatning ikke oppbevarte sine våpen i våpenskap, men han vil ikke anke denne delen av dommen.

Iris Storås, John Arild Aasen

Statsadvokat Iris Storås og advokat John Arild Aasen møtes igjen i lagmannsretten.

Foto: Knut Sveen / NRK

Tiltalte fortalte at han hadde tatt ni våpen ut av to våpenskap han hadde, for å pusse dem, og at de sto i et klesskap mens hans holdt på med dette.

Regnskapets time

Tiltalte og hans forsvarer er ikke enig i politiets regnestykke når det gjelder mengden cannabis som skal ha blitt produsert, og mener tallene er for høye.

I lagmannsretten begynner man med blanke ark og ny bevisføring. Også her vil tiltaltes egne regnskaper fra ti år tilbake og fram til pågripelsen i juli 2011 være helt sentrale. Så er det opp til juryen å avgjøre hvilke sluttsummer de tror mest på.

Ringsaker-mannen tilsto delvis det han ble siktet og senere tiltalt for, men mener altså politiet har kommet til for høye tall.

Men politiet mener det er blitt produsert så mye som 130 kilo cannabis, men har vært i tvil og lagt seg på "minst 104 kilo". Også salgsvolumet har fått et minstemål, 88 kilo.

Politi og påtalemyndighet har basert sine utregninger og tiltale på Ringsaker-mannens egne regnskaper, som med visse hull, for eksempel hele 2009, er ført ganske nøyaktig både med hensyn til produksjon og salg.