Hopp til innhold

Kjendis-ulven ville ikke være i Østfold

Ulveparet som ble bedøvd og flyttet fra Østerdalen i vinter trivdes ikke i Østfold. Nå er de på veg nordover igjen.

Elgåulven bedøvet før den flyttes første gang.

I KONGSVINGER: Første gang den genetisk viktige ulven ble flyttet, ble den bedøvd og flyttet til Kongsvinger men løp nordover igjen.

Foto: Statens naturoppsyn

I januar ble kjendisulven, som også går under navnet Elgå-ulven, og tispa bedøvd og flyttet fra Stor-Elvdal og Rendalen til Våler i Østfold.

Flytta kjendisulven for andre gang

Håpet var at de skulle slå seg til ro der. Men der er de ikke lenger. De har trolig vandret over 14 mil nordover.

Det ser ut til at den har vært på en veldig kostbar ferie men vender tilbake, sier ordfører i Våler (Sp) Reidar Kaabbel.

Han er ikke overrasket over at over at ulveparet har forlatt Østfold.

Lisensjakt på ulv ble stanset

Hannulven regnes som genetisk viktig for den norske ulvebestanden. Den har blitt flyttet to ganger på litt over et år fordi myndighetene mener den er svært viktig for den norske ulvebestanden. Den skandinaviske ulvestammen har mye innavl, mens denne hannulven har finsk-russiske gener.

Først ble den flyttet fra Elgå i Engerdal, der den gjorde stor skade på reinflokken. Den ble bedøvd og flyttet til Kongsvinger, men løp 30 mil nordover igjen.

Der slo den seg sammen med ei tispe i Deisjøreviret som ligger i Åmot, Stor-Elvdal og Rendalen.

Tispa til Elgåulven bedøvet før flytting til Østfold

TISPA: Ulvetispa som Elgåulven har slått seg sammen med hører til Deisjøreviret i Østerdalen. De slo seg sammen i fjor vår.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Det vil si at de holdt til både innenfor og utenfor ulvesona. Innenfor ulvesona har ulven fortrinn mens utenfor er det beitedyra som har fortrinn. I fjor sommer gjorde de stor skade på beitedyr utenfor ulvesona.

De ble flyttet til Østfold i januar for at de ikke skulle bli skutt under lisensjakta på ulv utenfor sona.

Lars Gangås med Elgåulven fra Dejsøreviret bedøvd

FLYTTA FOR ANDRE GANG: Lars Gangås fra SNO var med da ulven ble flyttet for andre gang. Første gangen løp den fra Kongsvinger til Østerdalen. Nå løper den fra Østfold.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Siden de nå har vandret nordover er lisensfelling av ulv stanset i deler av Viken og Innlandet. Jakta er stoppa i deler av Lillestrøm, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Kongsvinger og Sør-Odal er berørt men ingen vil bekrefte eller avkrefte at ulveparet har vært disse stedene.

Olav Thøger Haaverstad hos Statsforvalteren i Oslo og Viken bekrefter at de ikke lenger er i Østfold, men han kan ikke si hvor de er.

Vi har jo vært klar over at det er en sjanse for at de ville legge ut på vandring, så får vi se hva som skjer framover. Det er jo ikke gitt at de ikke går tilbake, sier Haaverstad.

God nyhet for Våler-ordføreren

Ordfører i Våler i Østfold, Reidar Kaabbel (Sp), var svært skeptisk til at kjendisulven og tispa ble flyttet til hans kommune.

At de nå har vandret ut er en god nyhet for han, men han er ikke overrasket.

Ordfører Reidar Kaabbel i Våler kommune.

IKKE UVENTA: Ordfører i Våler i Østfold Reinar Kaabbel er ikke overraska over at ulveparet er ute av kommunen. Han tror de vil hjem til Østerdalen igjen.

Foto: Rune Fredriksen/NRK

– Det har vært spådd at det kunne skje, sier han.

Han tror det er mye som tyder på at de nå vil hjem til Østerdalen.

Jeg tror de vender nesa hjem, sier han.

Vålerordføreren er glad for at de forlater kommunen før paret eventuelt får valper.

Hadde vi hatt en ynglende par hos oss, så ville det blitt mye større trøkk på både vilt, husdyr og mye annet. Så prosessen er jeg veldig kritisk til fremdeles, sier han.

Susanne Hansen i Miljødirektoratet vil ikke si hvor ulveparet som har GPS-sendere sist ble registrert. Og hun sier det er uvisst hvor de vil gå videre.