Rundkjøring på Biri, Mjøsbrua
Foto: Lars Bilit Hagen / NRK

Trafikk i Innlandet

  • Bil i feil kjøreretning på rv. 4

    Det har kommet inn melding om en bil i feil kjøreretning ved Gran. NRK Trafikk anbefaler å holde høyre fil i begge kjøreretninger mellom Jaren og Roa.

  • Rv3/25 åpen igjen

    Bilene er berget og veien er åpen igjen etter trafikkulykken mellom Elverum og Myklegard i natt. En personbil kolliderte med en semitrailer. Sjåføren i personbilen ble lettere skadet. Han har erkjent at han sovnet og kom over i motgående kjørefelt.

  • Redusert framkommelighet på Fv. 34

    Laster Twitter-innhold