100 kommuner uten oppreisningsordning

Rundt 100 norske kommuner har ingen oppreisningsordning for dem som har blitt utsatt for urett fra det offentlige. Tolga-ordføreren visste ikke at det fantes ei slik ordning.

Magnus Holøyen utendørs

ERSTATNING: Magnus Holøyen har varslet at det vil komme et erstatningskrav.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Tre brødre fra Tolga ble feilaktig kategorisert som utviklingshemmede og satt under vergemål. Nå er kategoriseringa opphevet for to av brødrene, og vergemålet er opphevet for alle tre.

Torsdag fikk Magnus Holøyen (25) opphevet sitt vergemål, og han varslet samtidig at det kan komme et krav om erstatning.

– Jeg vil først og fremst ha et svar på det med diagnose og hva de har gjort. Jeg forventer også en erstatning for det vi har vært utsatt for, sa Magnus til NRK.

– Unnfallenhet

Tor Bernhard Slaathaug

UNNFALLENHET: Tor Bernhard Slaathaug i Stiftelsen Rettferd for taperne mener mange kommuner ikke viser vilje til å rydde opp etter seg.

Foto: Stiftelsen Rettferd for taperne

Men en kartlegging Stiftelsen Rettferd for taperne har gjort, viser at rundt 100 norske kommuner ikke har en oppreisningsordning for personer som har blitt sviktet av det offentlige. Det betyr ifølge lederen for Stiftelsen rettferd for taperne Tor Bernhard Slaathaug, at det blir vanskelige å få erstatning, og at en da må søke staten. Erfaringa viser at oppreisninga da blir mindre.

Tolga kommune er en av disse kommunene.

– Jeg synes at det viser unnfallenhet fra kommunenes side. Dette handler om moral og en vilje til å rydde opp etter seg, sier Slaathaug.

Han synes det har vært forferdelig å lese om historien til de tre brødrene fra Tolga.

– Det framstår som at kommunen har forsøkt å tjene økonomisk gevinst på potensielt personlige tragedier. Kommunen bør legge seg helt flat og samarbeide så godt det lar seg gjøre.

I retten

Slatthaug mener at saken fra Tolga bør endre i retten.

– Her er det riktig at kommunen står skolerett i forhold til det som har blitt kjent i pressen.

Han legger også til at erstatningsordningene gjennom en rettssak også ofte vil være høyere enn gjennom offentlige oppreisningsordninger.

Stiftelsen Rettferd for taperne har i lengre tid jobbet for at det kommer en helhetlig gjennomgang av offentlige oppreisningsordninger.

– Det er såpass mange hull og forskjeller i ordningene at vi må se på dette under ett. Vi er glad for at KrF har foreslått en slik gjennomgang i Stortinget, sier Slaathaug.

Ukjent

Ragnhild Aashaug, ordfører i Tolga

UKJENT: Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug visste ikke at det finnes en oppreisningsordning.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug bekrefter at Tolga kommune ikke har noen slik ordning. Men hun avviser at det skyldes manglende vilje til å rydde opp etter seg.

– Det skyldes rett og slett at vi aldri har hatt noen henvendelser rundt det. Vi har ikke tenkt på at noe slikt fantes. Jeg visste ikke at det fantes, sier Aashaug, som avviser at det skyldes unnfallenhet fra kommunes side.

Men hun legger til at det er noe kommunen vil se på i kjølvannet av denne saken.

Hun har hele tida avvist at Tolga kommune har forsøkt å skaffe seg økonomiske gevinster.