Svigermor på Gjøvik gir ny vei

Fylkesvei 33 mellom Toten og Minnesund er nå så dårlig at politikerne fra Akershus lover utbedring – også stortingsrepresentant Sverre Myrli, som har svigermor på Gjøvik.

Fv. 33

Bekymrede politikere på befaring. Fra venstre: Stortingspolitiker Tore Hagebakken fra Oppland, stortingspolitiker Sverre Myrli fra Akershus, varaordfører Terje Teslo fra Eidsvoll, samferdselspolitiker Reidun Gravdahl fra Oppland fylkeskommune og fylkesvaraordfører Lars Salvesen fra Akershus. Legg merke til autovernet i bakgrunnen som har glidd ut.

Foto: Geir Røed / NRK

– Det at jeg har svigermor på Gjøvik er ikke hovedårsaken til mitt engasjement. Men jeg kjører jo ofte her, og jeg ser hvor dårlig veien er, sa Sverre Myrli da han torsdag deltok på en befaring langs de smale og rasfarlige partiene på fylkesvei 33 mellom Toten og Minnesund.

Statens vegvesen bygger ny og fin vei med tunnel gjennom et rasfarlig område på Opplandssiden. Men på Akershussiden av fylkesgrensa er det ingen planer, foreløpig.

Historisk dag

Lenger sør, mellom Feiring og Minnesund, i Byrudberga, er vegvesenet og Akershus fylkeskommune igang med å planlegge utbedringer.

Myrli lover at man vil ta grep også lenger nord, ved fylkesgrensa hvor det ikke har vært utvidelser siden veien ble bygget på 1880-tallet – da blant annet Knut Hamsun var veiarbeider ved Mjøsa.

– Trafikken har økt veldig, mens veien er altfor dårlig, svingete og smal, konkluderer Myrli.

Det var historisk i dag da politikere og veibyggere fra både Oppland og Akershus møttes i det nyoppretta veiforumet for fylkesvei 33 for å få fart på utbygging på Akershussiden.

Frykter økt trafikk

Veiforumet er opprettet blant annet etter at NRK i sommer viste hvordan veien blir på Opplandssiden, og hvordan veien er på Akershussiden.

Men selv med snarlige vedtak vil det ifølge Statens vegvesen ta mange år før ny vei er ferdig bygget på Akershussiden av fylkesgrensa.

Samtidig frykter både vegvesenet og politikerne mer trafikk fremover på fylkesvei 33. De høye bompengekostnadene på både E6 på andre siden av Mjøsa og på riksvei 4 på Hadeland fører til at flere fra Gjøvikregionen ifølge vegvesenet vil velge å kjøre fylkesvei 33.

Politikerne i Oppland og Akershus har startet et samarbeid for å få utbedret hovedveien mellom Gjøvik/Toten og Minnesund.

Fv 33 er svingete og smal.

Sykler rundt Mjøsa

På torsdagens møte var ikke bare Sverre Myrli med svigermor på Gjøvik tilstede, men også fylkesvaraordfører Lars Salvesen (Krf). Han har mange ganger syklet rundt Mjøsa.

– Jeg er også derfor godt kjent her. Men det gjør et ekstra inntrykk å stå her og se på veien, sier Salvesen til NRK.

– Hvorfor starter dere utbedringer mellom Feiring og Minnesund, og ikke ved fylkesgrensa – hvor det er svært smalt?

– Vi har kommet lengst med planleggingen der, og jeg tror det er fornuftig å starte der. Vi har også fått rassikringsmidler for utbedringer der, sier Salvesen.

Redd politiker

Bare noen meter bortenfor fra der vi står, var det i sommer utglidning. Autovernet er kraftig bøyd, og henger delvis i lufta. Samferdelspolitiker Reidun Gravdahl (Ap) fra Oppland fylkeskommune er redd når hun kjører i området.

– Vegvesenet sier de har gjort tiltak. Vi må stole på dem når de sier det er trygt. Men når jeg står og ser her nå, er jeg likevel betenkt, sier Gravdahl.

Hun er derfor glad for engasjementet hun nå ser fra Akershus.

– Nå er det vår tur!

Lars Salvesen fra Akershus fylkeskommune kan ikke love når ny vei står ferdig på Akershussiden. For Akershus er fylkesvei 33 en skikkelig utkant.

– Men det skal ikke føre til nedprioritering fremover. Oppland har startet sin utbedring. Nå er det vår tur, sier Salvesen.

På dagens møte og befaring var det bare politikere fra opposisjonen. Ingen fra regjeringspartiene var tilstede.

– Det må vi gjøre noe med. Vi må ha med regjeringspartiene, sier Sverre Myrli.