– En utrivelig veg er borte

Mandag kjørte de første bilene gjennom Falkentunnelen. Dermed er de mest rasutsatte partiene av fylkeveis 33 i Østre Toten borte.

Falkentunnelen

De første bilene kjører gjennom den nyåpna Falkentunnelen på fv. 33.

Foto: Elin Fossum / NRK

– Vi ble så vant med vegen at vi slutta å være redde, sier Torleif Kirkeby, som har pendlet langs denne veien i 15 år.

Statens vegvesen bygger på vegne av Oppland fylkeskommune vel ni kilometer ny fylkesveg mellom Skreifjella og Totenvika i Østre Toten kommune. I dag var første del av utbygginga endelig ferdig.

Strekningen Jonsrud-Langsletta er på 1,8 kilometer og den 920 meter lange Falkentunnelen tar bilistene vekk fra en av de mest rasutsatte partiene av fylkesveg 33.

falkentunnelen

Lys i tunnelen ved Skreifjella.

Foto: Elin Fossum / NRK

– En utrivelig veg

Torleif Kirkeby

Torleif Kirkeby har pendlet langs den rasutsatte vegen i 15 år.

Foto: Elin Fossum / NRK
Byggeleder Andreas Rønningen i Statens vegvesen

Byggeleder Andreas Rønningen i Statens vegvesen er glad for å kunne få bilistene unna den rasutsatte strekningen.

Foto: Elin Fossum / NRK

Torleif Kirkeby bor i Totenvika. Han har pendlet langs denne vegen i 15 år, før han ble pensjonist.

– Dette har vært en utrivelig veg, spesielt på vinterstid. Rasutsatt har det også vært, sier han.

Har du vært redd?

– Vi ble vel for vant med vegen til å være redde, sier Kirkeby.

– Har bygd veg i vestlandsterreng

Byggingen av Falkentunnelen, som er oppkalt etter Falken naturreservat, startet for to år siden. Strekningen hadde før utbyggingen tok til meget dårlig standard. Vegen var smal og svingete, og det var flere rasfarlige områder, spesielt i den søndre delen. Anbefalt hastighet var noen steder bare 30 km/t.

– Disse to åra har gitt oss mange utfordringer, vi har fått prøvd oss på godt og vondt. I dag er det godt å få åpna tunnelen, og få trafikken unna der det er mest rasutsatt, sier Andreas Rønningen, byggeleder i Statens vegvesen.

Vegen har gitt vegvesenet store utfordringer. Vegen har vært stengt mange ganger på grunn av store sprekker i vegen. Fjellmasse fra tunnelen belastet veien for mye og for fort, noe den ikke tålte, og man var redd for at vegen ville rase ut i Mjøsa.

– Dette har vært vegbygging i et «vestlandsterreng». Neste parsell blir mer innpå flatbygden, sier Rønningen.

Like ille på Akershussida

Den vel 9 kilometer lange vegen mellom Langsletta og Totenvika står ferdig i 2016. Men når en passerer fylkesgrensa til Akershus er man tilbake til den samme gamle, og dårlige, veistandaren. Der skulle ikke veien i utgangspunktet være ferdig før nærmere 2030. Men nå lover også Akershus-politikere utbedring.

Gang- og sykkelveg

I forbindelse med utbyggingen av fv. 33 skal det bygges gang- og sykkelveg på den 5,4 kilometer lange strekningen mellom Fjellhaug og Totenvika kirke. Denne gang- og sykkelvegen knyttes sammen med den eksisterende gang- og sykkelvegen fra Totenvika kirke.

Byggingen på neste del av strekningen, fra Langsletta til Totenvika, vil starte opp før jul. Anbefalt hastighet etter utbyggingen er ferdig blir 80 km/t på store deler av strekningen.

Bompenger i 2016

Utbyggingen finansieres med statlige rasmidler, fylkeskommunale midler og bompenger. Kostnadsramma er på snaut 500 millioner kroner.

Innkrevingen av bompenger vil starte når hele strekningen på vel 9 kilometer er ferdig utbygd i 2016, opplyser Statens vegvesen.