Langs den rasfarlige vestsiden av Mjøsa bygges det nå ny vei og tunnel på fylkesvei 33, på den delen av veien som er i Oppland. Men på den andre siden av fylkesgrensa, i Akershus, blir det neppe ny vei før om 15 år.

Veien deles på fylkesgrensa

Det bygges ny vei på den rasfarlige og smale fylkesveg 33 langs Mjøsa, men det er bare på opplandssiden. I Akershus fylke er ikke veien ferdig før nærmere 2030.