Veien deles på fylkesgrensa

Det bygges ny vei på den rasfarlige og smale fylkesveg 33 langs Mjøsa, men det er bare på opplandssiden. I Akershus fylke er ikke veien ferdig før nærmere 2030.

Langs den rasfarlige vestsiden av Mjøsa bygges det nå ny vei og tunnel på fylkesvei 33, på den delen av veien som er i Oppland. Men på den andre siden av fylkesgrensa, i Akershus, blir det neppe ny vei før om 15 år.

Fv 33 blir rassikret i Oppland, men ikke i Akershus

Veien på opplandsiden er det Oppland fylkeskommune som betaler for, og på akershussiden er det Akershus fylkeskommune som betaler.

– Vi har vel ikke lyktes med å få dette helt kordinert, sier vegsjefen i Akershus, Nils-Eirik Bogsrud.

I går ettermiddag smalt siste salve med dynamitt i det som skal bli en trygg tunnel på Opplandssiden. Veiarbeidere og lokalpolitikere kunne markere det med champagne på steinrøysa inne i tunnelen.

Dårlig plass

På Akershussiden av veien står fungerende ordfører Terje Teslo i Eidsvoll. Der er veien om mulig enda smalere, enda mer trafikkfarlig, og enda høyere fjellskråninger.

– Her er man avhengig at man stopper å venter på hverandre. Det er mange syklende her og det er ikke god plass til dem, sier Teslo.

Må vente lenge

Ordføreren i Eidsvoll og alle andre må vente lenge på utbygging på Akershus-siden.

– Vi er i gang med planlegging med den første etappen der, men det vil ta mange år før hele strekningen er ferdig. Det vil vel ta ti til femten år før hele strekningen har fått utbedring, forteller vegsjef Bogsrud.

Ikke bra

Når den nye veien står ferdig på opplandssiden regner vegvesenet med en sterk trafikkøkning. Bogsrud vegår at det ikke er bra.

– Vi er klar over at trafikken vil øke fra Oppland, så det er jo uheldig at vi får en økning før vi får rustet opp veien på akershussiden, men det ser dessverre ut til å bli en realitet.

Hvor farlig er veien å kjøre på i dag?

– Vi rensker fjellet annen hvert år, og vi har målinger når det gjelder de vanskelige punktene i veibanen, men vi registrerer at det er utvikling som gjør at vi må ha en utbedring, avslutter han