Hopp til innhold

Vil forby utbygging av nye hyttefelt: – Vi står midt i en krise

SV vil innføre et nasjonalt forbud mot utbygging av nye hyttefelt.

Siden 2001 er det satt opp over 105.000 nye hytter i Norge, ifølge tall fra SSB.

Det betyr at det er bygget 12,6 hytter hver eneste dag siden starten av 2000-tallet.

Tar opp igjen tidligere forslag

Sist oktober foreslo SV følgende lovforslag for Stortinget:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med oppfølgingen av naturavtalen, fremme et forslag som innebærer stans i etablering av nye hyttefelt.»

Forslaget ble nedstemt av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet.

Nå foreslår SV igjen et nasjonalt forbud mot utbygging av nye hyttefelt for å følge opp den internasjonale Naturavtalen som ble undertegnet i desember 2022.

Denne har som mål at minst 30 prosent av alle land- og havområder på jorden skal bevares innen 2030.

En halv million hytter

– Vi har sett en vanvittig nedbygging av norsk natur de siste åra, og utbygging av nye hytter er noe av det som truer mest, sier Lars Haltbrekken. Han sitter i energi- og miljøkomiteen for SV på Stortinget.

Haltbrekken forteller at forslaget skal fremmes i Stortinget før påske.

Vi har nær en halv million hytter i Norge. Samtidig finnes det reguleringsplaner rundt i kommunene som åpner for enda en halv million. Nå er det på tide å si stopp.

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant (SV)

Stortingsrepresentant for SV Lars Haltbrekken (t.v.) vil forby nye hyttefelt.

Foto: Reidar Gregersen

Han presiserer at partiet mener det er greit å fortette innenfor hyttefelt som allerede eksisterer. De ønsker heller ikke å stoppe vedtatte hyttefelt som ikke er bygget ennå.

Målet er å forby beslaglegging av nye naturområder for å bygge nye hyttefelt.

– Vi står midt i en svært alvorlig naturkrise som vi må gjøre noe med. Vi er nødt til å stanse den vanvittige nedbygginga av naturen, og da trengs det sterkere nasjonale føringer, sier han.

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant (SV) og Stig Audu Melbø, varaordfører i Gausdal (Fellesliste FrP/Høyre)

Varaordfører i Gausdal Stig Audun Melbø er skeptisk til SV sitt forslag.

Foto: Reidar Gregersen
  • Lom har gått mot strømmen når det gjelder hyttebygging. Les mer her.

Vil bestemme selv

Stig Audu Melbø er varaordfører i Gausdal for Fellesliste Frp/Høyre. Han er sterkt imot forslaget til SV.

– Det er helt nødvendig at kommunene beholder den lokale sjølråderetten for at lokaldemokratiet skal fungere, sier han.

– Og det må foregå helt uten ytterligere nasjonale føringer, og i hvert fall ikke et forbud.

Stig Audu Melbø er varaordfører i Gausdal for Fellesliste FrP/Høyre

Stig Audun Melbø mener hver enkelt kommune er i stand til å bestemme selv.

Foto: Reidar Gregersen

Melbø sier at bygging av hytter er svært viktig for kommunene siden det både skaper arbeidsplasser og har ringvirkninger i næringslivet.

– Vi er i stand til å tenke selv. Forslaget er en begrensing for kommunene, og hindrer oss i å utvikle oss.

Dette synes folk på Skei om forslaget:

Lars Janssen

Lars Janssen tror det er lurt å prøve å unngå å bygge ut mer enn nødvendig.

– Men et totalforbud er kanskje litt drastisk. Kommunene sitter tross alt på mer lokalkunnskap om sine områder, sier han.

– Også må det være en balanse slik at kommunene får inntektsgrunnlag til å holde velferdsgodene gående.

Claes Unger

Claes Unger mener det er lurt med litt mer nasjonal styring.

– Jeg tror kommunene blir for svake i forhold til næringsinteresser, og det er vanskelig for dem å si nei.

– Derfor er det positivt at det løftes opp på et høyere nivå, sier han.

Heidi Stokseth

Heidi Stokseth mener også et forbud virker litt drastisk, selv om hun ser begge sider av saken.

– En skal selvsagt ikke bygge ut hele Norge. Samtidig synes jeg det er viktig at kommunene skal få bestemme litt selv.

– Kanskje en heller bør velge den gylne middelveg, legger hun til.

– Alvorlig

Lars Haltbrekken innrømmer at forslaget er et inngrep i det lokale sjølstyret, men mener at situasjonen er så alvorlig at myndighetene er nødt til å gripe inn.

I en enkelt kommune kan det virke som et lite inngrep å etablere et nytt hyttefelt, men når mange kommuner gjør det samme blir summen stor, sier han.

– Det kommer til å tvinge seg frem sterkere nasjonale føringer for å ta vare på naturen, sier Haltbrekken, som både håper og tror at forslaget vil få stortingsflertallet med seg.

Stig Melbø derimot tror ikke at SV kommer til å få gjennomslag.

– Jeg har såpass tillit til våre stortingspolitikerne at jeg håper at de ser viktigheten av å beholde lokalt sjølstyre.

Les også Oversikten ingen har: Hvor mange hytter skal bygges i Norge i framtida?

Luftfoto av hyttefelt på toppen av Holtardalen på Rauland i Vinje kommune.