Hopp til innhold

Kommune droppet store hytteplaner etter press

Beitelag og naturvernere samla seg for å markere motstand mot inngrepene i naturen.

Nelly Karidatter Einstulen, leder Naturvernforbundet i Ottadalen og Sel. Leder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Hallvar Helland

HYTTEOPPRØR: Hallvar Helland, leder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag og Nelly Karidatter Einstulen, leder i Naturvernforbundet i Ottadalen og Sel sto sammen mot og fikk stoppet hytteutbygging ved vannet Tesse.

Foto: Reidar Gregersen

Lom er kommunen mot strømmen når det gjelder hyttebygging i Fjell-Norge. De har satset på reiseliv og turisme i stedet for en massiv utbygging av hytter.

Men i et seterområde ved vannet Tesse, rett øst for Jotunheimen, var det forslag om flere hytteprosjekter.

Rett før jul ble alle planene lagt bort, etter press fra blant annet beitebrukere, bondelag, Birdlife og Naturvernforbundet.

Setergrend ved vannet Tesse i Lom

BLE STOPPET: Planer om flere prosjekter ved vannet Tesse i Lom ble stanset før jul.

Foto: Reidar Gregersen

Vi samlet oss og markerte motstand. Her er det lang beite- og kulturhistorie, sier Nelly Karidatter Einstulen, leder Naturvernforbundet i Ottadalen og Sel.

Hun forteller at de ble kjempeglade og veldig letta da planene ble lagt på is.

Dette er en gladsak og det er ikke så mange av de gladsakene. Så det er verdt å feire hver eneste en, sier hun.

Mosetertoppen dronebilder

OMFATTENDE: Hyttebyggingen har vært massiv i mange kommune i Innlandet. Her fra Haugan på Hafjell.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

Les også 200.000 fotballbaner satt av til hytteutbygging

Hyttefelt med hytter tett i tett i Hafjell

Flertall mot hyttebygging

I en ny undersøkelse får hun støtte av et flertall av de som bor på Østlandet.

Det er nettopp på Østlandet, og i områder som Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, at hytte-trykket har vært størst.

I målingen, som er gjennomført av Ipsos for Norsk Friluftsliv, sier 54 prosent at dagens hytteutbygging går for hardt ut over naturen. 35 prosent mener at vi har nok plass.

Leder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Hallvar Helland, sto sammen med Naturvernforbundet i kampen mot hyttebygging i Lom.

HYTTEOPPRØR: Hallvar Helland, leder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag og Nelly Karidatter Einstulen, leder i Naturvernforbundet i Ottadalen og Sel sto sammen mot og fikk stoppet hytteutbygging ved vannet Tesse.

IKKE OVERRASKET: Nelly Karidatter Einstulen og Hallvar Helland er ikke overrasket over svarene i undersøkelsen.

Foto: Reidar Gregersen

Han er ikke overrasket over resultatet av undersøkelsen.

Tida arbeider for vern og for at utmark og at den tradisjonelle bruken som ikke setter spor etter seg vinner fram, sier han.

Helland poengterer at det ikke bare er urørt natur, men også arealene til å drive landbruk i Norge som er under press. Han understreker at utmarksressursene trengs til beite og for å skaffe mat til folket.

Det er ikke bare hyttefeltet, men et stort areal rundt som blir påvirket, sier han.

Vil ta mer hensyn

Ordfører i Lom, Bjarne Eiolf Holø (Sp), representer en kommune som har valgt annerledes enn mange andre kommuner.

Han er forsiktig med å gi råd til andre kommuner på grunn av deres selvbestemmelsesrett.

Men jeg vil tro at det er lurt og se om det er andre ting en skal satse på enn å bygge ned flere og større områder til fritidsbebyggelse, sier han.

Ringsaker kommune har med Sjusjøen Norges største ansamling av hytter. Totalt er det cirka 7300 fritidsboliger i kommunen.

Ringsaker: Ville valgt annerledes i dag

Ordfører Anita Ihle Steen (Ap) har de siste 16 åra representert en kommune som har satset på hyttebygging.

– Sett i etterkant ville vi, særlig der det ble bygd på myr, valgt annerledes i dag, sier hun.

Før jul ble også en planlagt utbygging på Sjusjøen, i Lunkelia skrinlagt. Det var et enormt engasjement for å bevare området.

ordfører i Ringsaker anita Ihle Steen ap

LYTTER: Ordfører Anita Ihle Steen (Ap) i Ringsaker har vært med på å stoppe noen utbyggingsplaner, men vil ikke ha byggestans i hyttefjellet.

Foto: Reidar Gregersen

Vi så ikke hvor mye det betydde for folk og det har vi tatt inn over oss, sier hun.

Blir ikke byggestans på Sjusjøen

Hun mener det er riktig av politikere å ta hensyn til undersøkelser som sier at hytteutbyggingen er for massiv.

Folk er mye mer bevisste og mener vel at vi skal gire litt ned i forhold til hvordan vi forbruker naturen, sier Ihle Steen.

Men det blir ikke byggestans på Sjusjøen av den grunn. Sjusjøen er populært og det er mange som ønsker å ha hytte der.

Derfor er det fortetting som er ordet her. Vi må bruke det området som allerede er tatt i bruk og ikke ta i bruk nye urørte områder.

Krever større statlig styring

Koordinator i Forum for Natur og Friluftsliv i Innlandet, Morten Aas, er ikke overrasket over resultatet av undersøkelsen.

Han mener en ny nasjonal hyttepolitikk må på plass for å sikre en politikk som er på linje med det folk egentlig ønsker.

I dag er det ingen nasjonal politikk på hytteutbygging. Det er ingen regional politikk. Da er vi der at alt ansvaret ligger på kommunene.

Mosetertoppen dronebilder

ØNSKER NASJONAL POLITIKK: Organisasjonen Norsk Friluftsliv mener staten må lage et tydeligere regelverk for å få kontroll med hyttebyggingen.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

Han peker på to årsaker til at utbyggingstakten av hytter er så høy.

For det første fordi kommunene sliter med fraflytting og liten aktivitet i næringslivet.

For det andre er det bare utbyggerne som er den aktive part og spiller inn arealer de vil bygge ut til kommunene.

Så den naturbrukeren, fritidsbrukeren eller beitebrukeren som er fornøyd med slik det er i dag forholder seg i ro, sier han.

Vil du si at vi har nok plass til at alle som ønsker det, bør få bygge seg hytte?

Ipsos

Landsdel

Alder

(Tall i prosent)

Oslo

Østlandet ellers

Vestlandet

Midt-Norge

Nord-Norge

15-24 år

60 år +

Vi har nok plass

27

35

43

40

50

43

34

Det går for hardt ut over naturen

66

54

45

53

39

42

60

Ingen mening

7

11

12

8

10

15

6

Flere saker fra Innlandet