Hopp til innhold

Største ulvejakt på 40 år i gang

Den største ulvejakta i Norge siden ulven ble fredet i 1972, er nå i gang. Mellom 1. okober og 31. mars neste år kan det felles 12 ulver.

I den Norge regnes ulven som en kritisk truet dyreart. 
Likevel, mandag denne uken startet årets lisensjakt på dyret. 12 ulv har jegerne lov til å felle i bestemte områder av Norge. Vi har vært i Hedmark og møtt en jeger med lisens, og en bonde som mener ulven har tatt store deler av saueflokken hans.

Den største ulvejakta på 40 år er i gang i Norge.

– Det er morsomt å skyte ulv, sier jeger Ole Eriksen som er ute med jaktlaget på Koppang i Stor-Elvdal. De kombinerer elgjakt med ulvejakt.

For elgjakta er også godt i gang. Men elgjakt er ikke bare elgjakt lenger. I seks områder der det egentlig ikke skal være ulv, kalt ulvefri sone, er det også ulvejakt.

– Umulig å leve med ulv

Man regner med at det finnes mellom 30 og 60 ulver i Norge. Lisensjakta på 12 ulver er begrunnet med at man skal hindre framtidige skader på husdyr og tamrein.

Saken fortsetter etter videoen.

Forslaget fra programkomitèen i Senterpartiet om fri jakt på ulv ble møtt med begeistring av sauebønder i innlandet i dag. Foreningen Våre Rovdyr derimot mener utspillet er ekstremt, og vitner om mangel på kunnskap.

Landbruksministeren vil ha fri ulvejakt

– Det er for mye ulv her nå. Vi klarer ikke helt å leve med den, sier den erfarne jegeren Odd Arne Ås. Han er i samme jaktlag som Ole Eriksen.

Halvtomt i fjøset

Sauebonde Per Roar Stømner fra Åsnes er ute for å lete etter sau.

– Det skulle ha vært 150 sau i fjøset, men det er bare omtrent halvparten, sier sauebonden.

Per Roar Stømner, Åsnes.

Sauebonde Per Roar Stømner i Åsnes har mistet halve saueflokken på sommerbeite.

Han forteller at mellom 80 og 90 sau er borte etter beitesesongen. Seks av dem er dokumentert tatt av ulv selv om Åsnes er ulvefri sone.

Hvor resten er blitt av blir spekulasjoner, men sauebonden har noen mistenkte.

– Jeg tror ikke jeg finner flere i live. Det har vært en utrolig tøff beitesesong som nå gudskjelov er slutt, sier Stømner.

– Passer du godt nok på sauene dine?

Kravet er å være der sauene er, en dag i uka. Jeg er der hver dag.

Ulv fra øst frisker opp bestanden

– Morsomt å skyte ulv

– Det er morsomt å skyte ulv. Og så er det bra. Vi blir jo kvitt et problem. Og vi har ingen kvaler når det er lov, sier jegerne fra Koppang. De skjøt en ulv under lisensjakta i 2005.

Jeger Ole Eriksen, Koppang

Jeger Odd Arne Ås fester GPS på elghunden sin for å følge med hvor den er.

Jegerne er redde for at ulven skal ta hundene deres. Når elghundene leter etter elg, er den et potensielt bytte for ulven.

Med en GPS kan jegeren følge hundens bevegelser.

Foreløpig er det vanskelig å drive ulvejakt. Uten snø er det vanskelig å finne spor. I Hedmark kan det felles fire ulver. Ved Fylkesmannens miljøvernavdeling blir det lørdag ettermiddag opplyst at det hittil ikke er felt ulv i årets lisensjakt.

Ulvejakta varer helt til 31. mars neste år, hvis da ikke Naturvernforbundets klage på vedtaket om lisensjakt på 12 ulver, fører fram.