Hopp til innhold

Ulv fra øst frisker opp bestanden

To finsk-russiske hannulver har fått mange etterkommere i Norge og Sverige. De nye genene fra øst fører til mindre innavl i bestanden, ifølge Rovdata.

Ulv.

Innavl har blitt et mindre problem i ulvebestanden. To finsk-russiske ulver har spredt genmaterialet sitt.

Foto: Arkiv

– Det betyr at bestanden er mer levedyktig, og at den blir lettere å forvalte, sier rovdyrforsker Petter Wabakken ved Høgskolen i Hedmark.

Drømmen om utryddelse

Flere av ulvekullene som ble født i Skandinavia i fjor har aner tilbake til to innvandrende ulver fra øst, viser en felles overvåkingsrapport for Norge, Sverige og Finland.

– Vi ser at mange av valpene etter de to finskrussiske hannene Kynnahannen og Galvenhannen, som vandret inn til Skandinavia mot slutten av forrige tiår, har klart å etablere seg og få valper selv, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata, i et nyhetsbrev.

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum, som også er leder i Senterpartiets programkomite, vil utrydde ulven i Norge.

– Det er politikk. Det er utopi å tro at man kan utrydde ulven i Norge, sier Wabakken som også er prosjektleder for ulveovervåkningen ved høgskolen.

Friske gener spres

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv og andre store rovdyr i Norge. I åtte av minst 28 valpekull som ble født i Skandinavia i fjor var en av foreldrene avkom etter en av de to finsk-russiske hannulvene.

– Det gjelder altså nesten en tredjedel av alle skandinaviske valpekull, og det viser hvor raskt de friske genene sprer seg i bestanden, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Trygve Slagsvold Vedum

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum vil ha et ulvefritt Norge.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Mindre innavl i åra framover

Ifølge Flagstad vil graden av innavl trolig fortsette å falle i enda noen år framover, selv uten tilførsel av nye finskrussiske immigranter.

– På lengre sikt er bestanden imidlertid avhengig av flere immigranter for å få tilført nye gener og unngå negative effekter av innavl, sier han.

Overvåkingsrapporten fra i vinter viser at den skandinaviske ulvebestanden har holdt seg stabil fra vinteren før. Rundt 30 av ulvene ble bare påvist i Norge, mot 32 til 34 året før.

– Sverige som startet lisensjakt for å begrense antall ulv i Sverige, og det påvirket også oss, måtte stoppe jakta fordi bestanden var såpass innavlet. Nå blir det mulig å forvalte ulven i form av jakt i lovlige former. Uansett om du er tilhenger eller motstander av ulv, tror jeg de fleste synes det er en fordel å ha en ulvestamme med minst mulig innavl. For de som vil ha ulv, er den mer levedyktig på sikt, og for de som ikke vil ha ulv, vil de kunne ta ut mer ulv i form av lovlig jakt.

Petter Wabakken

Rovdyrforsker Petter Wabakken: – Utopi å tro at man kan utrydde ulven i Norge.

Foto: NRK

Senterpartiet alene

– Senterpartiet vil utrydde ulven i Norge. Blir det vanskeligere med en mer levedyktig ulvestamme?

– Å ville utrydde ulven i Norge er politikk. Det har ikke så mye med faget ulv å gjøre. Før fredningen på 1900-tallet ble det skutt over 1000 ulv, og tomt for ulv har det aldri vært i Norge. Men hvis man fortsatt drømmer om et ulvefritt Norge, som enkelte i Senterpartiet gjør, så skjønner jeg ikke hvordan man skal klare det. Ingen svenske partier deler Senterpartiets oppfatning. Så Senterpartiet i Norge er ganske alene om sitt syn på forvaltningen av ulv blant partiene i både Norge og Sverige. Sverige har 85 prosent av den skandinaviske ulvestammen i dag. Det er utopi å tro at det blir tomt for ulv og slutt på konflikter på norsk side, og å tro at vi løser alt på denne siden riksgrensa. Men landbruksministeren må selvfølgelig ha lov til å mene hva han vil, sier Petter Wabakken som har jobbet som ulvebiolog i over 34 år.

– Mener du at drømmen om et ulvefritt Norge er helt urealistisk?

– Ja, for meg er det helt urealistisk. Det er nå flere ulveflokker i traktene ved Berlin enn i Norge. I Tyskland var det ikke ulveflokker for bare 10-12 år siden. Norge har nå hatt ynglende ulv i grensetraktene i 30 år, men vi har ennå ikke kommet dit at vi innser at ulven er kommet for å bli i en aller annen form.