Stor økning i varslede skredhendelser

Ved utgangen av februar hadde 113 mennesker vært involvert i skred, viser tall fra Snøskredvarslingen i Norge. I 2017 var tallet 21.

Røde Kors øver på skredredning

ØVER TIL PÅSKE: Påskeferie betyr flere folk i fjellet, og Røde Kors og andre står nå på for å ha fersk kunnskap om skred og redning dersom noen får behov for hjelp. Lillehammer Røde Kors ledet denne øvelsen ved Nevelfjell på Nordseter.

Foto: Jorun Vang / NRK

I år er det rapportert inn 66 skred, med 113 involverte mennesker. På samme tid i fjor hadde 21 personer vært involvert i 13 skred. Det er altså en firedobling fra 2017 til 2018.

Leder for Snøskredvarslingen, Rune Engeset, forteller at det er flere grunner til økningen av skredhendelser, altså skred utløst av mennesker. En av grunnene er at stadig flere rapporterer inn skred. En annen grunn er at flere tar seg inn i skredterreng fordi toppturer har blitt veldig populært.

– Heldigvis har det ikke vært noen dødsulykker hittil i år, men det er nettopp dette vi er redde for at kan skje i tiden fremover, sier Engeset til Aftenposten.

Flest ulykker på våren

Topptur i Jotunheimen, april 2017

TOPPTUR: Flere folk i fjellet gir flere utløste skred. Samtidig er flere blitt flinkere til å rapportere inn skred. Bildet er fra Jotunheimen, ei gruppe på topptur sikter seg mot Sauen og Store Smørstabbtind.

Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Tall fra tidligere år viser at mars og april er månedene med flest skredulykker.

Men selv om statistikken viser en klar utvikling av flere skred de siste årene, var det likevel flere som omkom i skredulykker for noen år siden enn det er i dag.

Skredekspertene tror grunnen er at folk har blitt flinkere til å følge med og ta forholdsregler.

– Vi ser at folk er oppmerksomme på en helt annen måte enn før. Vi legger ut skredvarsel på varsom.no, og folk leser faktisk det som står der. De velger turer ut fra hvor det er trygt. Det er helt tydelig at det hadde vært enda flere ulykker uten skredvarslinga vår, seier Engeset.

Rune Engeset

VARSOM: Rune Engeset i NVE sier folk har blitt flinkere til å være oppmerksomme på skredfare og velger turer etter skredvarselet.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

Faregrad 4 i nord

De 66 rapporterte skredhendelsene i år har gått på Vestlandet og i Sør-Norge.

Det varsles nå om stor snøskredfare søndag – faregrad 4 – i Ofoten, Salten, Svartisen og Helgeland, samt Svalbard øst. Nordvestlandet får samme varsel for mandag.

I Finnmark og Troms er snøskredfaren noe nedjustert, men ligger fortsatt på faregrad 3 gjennom helgen.