Statsbudsjettet: Arkivhåp igjen på Tynset

Nok en gang er det dagen for fremlegging av statsbudsjettet. Og nok en gang sitter nord-østerdølene ytterst på stolen. Kommer det penger til Helsearkivet denne gangen?

Tegning av helsearkivet på Tynset

ARKIV ELLER IKKE ARKIV: Slik var tegningene av det planlagte helsearkivet på Tynset. Nå er det igjen stor spenning i Nord-Østerdalen når statsbudsjettet skal legges frem.

Foto: Statsbygg. Arkitekt: Lusparken arkitekter AS

Ordførerne i Nord-Østerdal står sammen om at Helsearkivet på Tynset er regionens viktigste sak.

Regjeringa har tidligere garantert for at arkivet med 80 arbeidsplasser skal komme, men statsbudsjett etter statsbudsjett har blitt presentert uten de nødvendige pengene.

Nå må pengene komme, sier et samstemt politikerkorps i Nord-Østerdal som lenge har kjempet for å få endelig grønt lys for arkivet.

Først ja - så ingen penger - så litt penger

Det var i 2009 at det ble bestemt at et nytt helsearkiv skulle legges til Tynset. I 2011 ble det klart at Arkivverkets sentraldepot også skulle legges hit. Til sammen er det snakk om cirka 80 arbeidsplasser. Byggestart ble satt til januar 2014 med driftsstart i 2015.

I september 2013 kom daværende utdanningsminister Kristin Halvorsen på besøk til Tynset med 75 millioner kroner til byggestart.

Men de rødgrønne tapte valget den gangen, og den nye blåe regjeringen tok startbevilgningen ut av sitt budsjett.

Men - to måneder etter valget i 2013 garanterte helse- og omsorgsminister Bernt Høie for at Tynset skal få et Helsearkiv.

Fem dager senere, den 20. november 2013, kom statsminister Erna Solberg på besøk til Hedmark. Hun gikk også langt i å garantere at Tynset skal få et helsearkiv. Og da statsbudsjettet for 2014 kom, ble det vekket et lite håp da det ble bevilget penger til en arkivutdanning på Tynset.

– Nå må resten av pengene komme

Det regjeringen har sagt er at de ville ha vurdert konsekvensene av helsearkivet og innsparingspotensialet før de går videre med saken.

I mars i år var konsekvensutredningen som statsministeren ventet på ferdig.

– Det er gjort store investeringer på Tynset for å legge alt til rette, og dette er viktig for arbeidsplasser i distriktene, sier påtroppende Senterpartiordfører i Os, Runa Finborud.

– Helsearkivet er statsbudsjettets viktigste sak, også for nabokommunene, sier påtroppende Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug.

Spørsmålet nå er om statsbudsjettet som legges fram klokka 10 i dag inneholder pengene som skal til.

Flere saker fra Innlandet