Bygger helsearkiv for 58 ansatte

Etter mye politisk strid er det nå inngått avtale med totalentrepenør av bygging av helsearkivet på Tynset. Det skal stå ferdig om drøye to år.

Tegning av helsearkivet på Tynset

Hent As er valgt som totalentrepenør av arkivet på Tynset.

Foto: Statsbygg. Arkitekt: Lusparken arkitekter AS

Fire konkurrenter deltok.

90 millioner kroner

Avtalen som nå er inngått med Hent AS som totalentrepenør har en kostnadsramme på 90 millioner kroner. Men totalkostnaden vil bli høyere. Mottaket skal blant annet minneholde funksjoner for mottak, digitalisering og digital bevaring. Alle funksjoner med unntak av et utvalg papirarkiv skal ivaretas av arkivet på Tynset.

– Dette blir et bygg på cirka 2600 kvadratmeter og ha rom for 58 ansatte, sier byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg.

Blant annet vil det være et mellomlager på cirka 200 kvadratmeter, og et digitalt sikringsmagasin på cirka 500 kvadratmeter.

Sterk strid

I den opprinnelige planen fra den rødgrønne regjeringa lå også alt papirarkiv inne i bygget.

Det har nå havnet i Mo i Rana og utgjør et areal på omtrent 140 kvadratmeter.

– Grunnen til at man har valgt å legge dette til Mo i Rana, er at der har man allerede infrastruktur som er veldig godt egnet til å håndtere et papirarkiv, sier Lyssand Sandberg, og legger til at dette er en liten arbeidsintensiv del av lagringa.

Det har vært sterk politisk strid om denne saken etter at den blåblåregjeringa stoppet de rødgrønnes planer og ville utrede mer. Opprinnelig mente de rødgrønne at det kunne bli 80-90 ansatte og blant annet mente stortingsrepresentant Knut Storberget (Ap) at tynsetingene kunne føle seg lurt. Det avviste regjeringa.

Les: Helsearkivsaken: – Flest arbeidsplasser havner i Tynset

Les: Helsearkiv til Tynset likevel

Totalt dimensjoneres bygget for 58 ansatte og skal være ferdigstilt innen juni 2019. Men det hele avhenger av at Stortinget bevilger de nødvendige pengene i revidert nasjonalbudsjett.

Sikker på at det blir

 Merete Myhre Moen
Foto: Alexander Nordby / NRK

Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset er glad for at det er framdrift i prosjektet og er sikker på at det nå blir realisert.

– Jeg føler meg engentlig veldig trygg på det nå. Det er ingen slik jeg forstår som har andre hensikter nå enn at det skal realiseres.

Hun har lagt skuffelsen over at papirdeponiet ikke ble lagt til Tynset bak seg.

– Det var jo ikke overraskende, og vi har valgt å legge det litt bak oss. Så får vi heller jobbe videre og prøve å tilknytte oss flere andre arbeidsoppgaver i beslektede næringer.

Ifølge Myhre Moen er dette svært viktige arbeidsplasser for Tynset.

– Det er kjempeviktig. Flere arbeidsplasser på Tynset og i Fjellregionen er vi utrolig glad for. Det handler om å ha mangfoldige arbeidsplasser å tilby. Når noen flytter tilbake så er det to personer som skal ha jobb, så det er viktig å ha variasjon.