Hopp til innhold

Solveig (83) har ikke PC – redd hun ikke får deltatt i folkeavstemning

Innlandet fylke sin fremtid skal avgjøres etter en heldigital folkeavstemning. Eldreombudet frykter opp til 50 000 eldre ikke får det til.

Solveig Odden

ELDREOPPRØR: Solveig Odden har lyst til å stemme, men frykter at det ikke er gjennomførbart for henne.

Foto: Åsmund Grini / NRK

Det er et eldreopprør på gang i Innlandet. Men denne gangen handler det ikke om eldreomsorg og minstepensjon.

I februar skal folket stemme over om de vil at Innlandet skal bestå eller gå tilbake til Hedmark og Oppland.

Og avstemmingen skal kun foregå digitalt.

Solveig Odden (83) fra Vestre Toten har lyst til å stemme. Men hun er ikke på nett.

– Dette synes jeg er ugreit. Det er mange av oss som ikke er på nett. Da blir vi stengt ute. Vi skal ikke få sagt meninga vår, sier hun.

Hun mener dette blir udemokratisk, og at dette gjelder det store flertallet av dem som bor i hennes borettslag, der de fleste er eldre.

  • På den andre siden, er det åpna opp for at ungdommer får si sin mening:

– Pandemi legger begrensninger

Da fylkestinget behandlet denne saken 8. desember, lå det an til at sammenslåingen til Innlandet fylke skulle bli stående. Men Ap sin Erik S. Winter stemte mot eget parti og sørga for folkeavstemning.

Bakgrunnen for at avstemningen skal bli digital er smittevern.

Det er kommunene som har det praktiske ansvaret for gjennomføring. De har sagt at de ikke har kapasitet til å arrangere et fysisk valg med et svært ressurskrevende opplegg for smittevern.

Et av medlemmene i fylkeseldrerådet, Jørund Hassel, stiller imidlertid spørsmål ved dette. I et brev til fylkeskommunen viser han til Sveio kommune i Vestland, som nettopp har gjennomført en fysisk folkeavstemning.

– Forskjellsbehandling

Ifølge tall fra SSB er Innlandet blant fylkene med eldst befolkning. Dermed har man også mange innbyggere som ikke er på nett.

Både fylkeseldrerådet og de kommunale eldrerådene har engasjert seg sterkt i denne saken. Og nå får de drahjelp av det nasjonale eldreombudet.

Bente Lund Jacobsen

ENGASJERT: Eldreombud Bente Lund Jakobsen.

Foto: Svein Arne Orvik/Eldreombodet

Eldreombud Bente Lund Jakobsen skriver i et brev til fylkeskommunen at det er nesten 50 000 personer i Innlandet som har liten eller ingen erfaring med totrinnspålogging og digital ID.

«Vi vil understreke at det er uakseptabelt å gjennomføre en folkeavstemning på en måte som forskjellsbehandler innbyggerne», skriver hun.

Krever utsettelse

Flere har allerede stilt seg kritiske til at ikke eldre får stemme fysisk. Fylkeseldrerådet i Innlandet har gjort et vedtak om at de krever at hele avstemningen blir utsatt.

Aage Willy Jonassen, som er leder i rådet mener det burde være mulig å vente til pandemien ikke lenger legger begrensninger på gjennomføringen.

Aage Willy Jonassen

KRITISERER SAKSBEHANDLING: Leder i fylkeseldrerådet, Aage Willy Jonassen.

Foto: Privat

– Valgstyret har tydeligvis akseptert at en stor del av befolkningen ikke kan komme med sitt syn i folkeavstemningen. Det er helt uakseptabelt at de eldste ikke-digitale havner i et utenforskap, sier leder i rådet, Aage Willy Jonassen.

Jonassen hevder også at fylkeskommunen har gjort en stor saksbehandlingsfeil og krever at det blir retta opp i.

– Alle skal få hjelp

Prosjektet i Innlandet er det første i sitt slag i Norge der det gjennomføres en heldigital folkeavstemning på fylkesnivå.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) sier at alle skal få hjelp til å opprette MinID eller BankID. Denne elektroniske ID-en er nødvendig for å kunne stemme.

Even Aleksander Hagen i et møte på fylkeshuset i Hamar.

BEROLIGER: Fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Foto: Arne Sørenes / NRK

– Man kan få hjelp av familie eller venner til dette. I løpet av kort tid skal også alle kommuner snart ha et opplegg for individuell hjelp, for eksempel i servicetorget eller et annet sted, sier han.

Når ID-en er opprettet kan også den enkelte få hjelp til selve stemmegivningen.

– Men blir det hemmelig valg hvis det står en kommuneansatt og henger over skulderen mens du stemmer?

– Jeg føler meg helt trygg på at den enkelte kommune vil finne ordninger som sikrer dette. Det kan for eksempel være ved at hjelperen står i en annen del av rommet akkurat når stemmegivningen foregår.

Har ikke datamaskin

For Solveig Odden vil det ikke hjelpe å få veiledning til å stemme over telefon. For hun har ikke datamaskin hjemme.

Hun mener det hadde vært bedre om de kunne stemme via posten. Og hun kjenner mange som er i samme situasjon som henne.

Det er kanskje en eller to som er litt på nett. Men ellers får vi ikke stemt. I et demokrati skal alle få si det de mener, men det får vi ikke gjort nå, sier hun.

Solveig Odden

TUNGVINT: Solveig Odden har ikke datamaskin. Hun måtte i så fall lånt av andre, og synes det er for tungvint.

Foto: Åsmund Grini / NRK