Hopp til innhold

Russetreff-gigant tapte

Russetreffarrangør må betale en halv million i saksomkostninger, etter at Lillehammer Olympiapark ble frifunnet av Eidsivating lagmannsrett i erstatningssøksmålet.

Russetreff 2013

BITTER STRID OM RUSSETREFF OVER: Lillehammer Olympiapark og ROK arrangerte russetreffet på Lillehammer sammen i flere år. Nå er det bitter strid mellom partene etter at samarbeidet tok en brå slutt i 2016.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Dermed kan det være slutt på den bitre striden mellom eventselskapet ROK AS, tidligere Russens organisasjonskomite, og Lillehammer Olympiapark AS.

Helt siden 1990-tallet har det vært arrangert russetreff på Birkebeineren stadion. Og siden 2007 har eventselskapet ROK AS arrangert russetreff sammen med Lillehammer Olympiapark. I 2016 tok samarbeidet brått slutt da Olympiaparken hevet samarbeidet.

Olympiaparken mente ROK ikke hadde oppfylt sine forpliktelser blant annet om markedsføring av russetreffet. Deretter krevde ROK millionerstatning.

Olympiaparken har hele tiden ment at det er flere grunner til at ROK`s krav ikke kunne føre fram i retten.

Har ikke klart å bevise økonomisk tap

Aslak Runde

VANT FRAM: Advokat Aslak Runde sier Olympiaparken er fornøyd med dommen fra lagmannsretten.

Foto: arne sørenes / nrk

Advokat Aslak Runde forteller at Olympiaparken vinner på at lagmannsretten ikke kan se at den tidligere russetreffarrangøren har tapt penger.

– Det var et litt annet grunnlag enn hva man vant på i tingretten, men her har jo Olympiatoppen hatt flere grunnlag for frifinnelse. Det er det økonomiske tapet som ROK aldri har klart å bevise som er det avgjørende for lagmannsretten, sier Runde.

Advokat Aslak Runde er fornøyd med seier igjen.

– Dommen gir fullt medhold, som i tingretten, så det er Olympiaparken godt fornøyd med, sier Runde.

Fikk ikke støtte på hevingsspørsmålet

Olympiaparken fikk altså støtte i erstatningsspørsmålet.

De fikk imidlertid ikke støtte i at de hadde rett til å heve avtalen med den tidligere samarbeidspartneren. Dette skiller dommen i lagmannsretten fra dommen i tingretten.

– Det er godt å få bekreftet vår forståelse av at Olympiaparken ikke hadde rett til å bryte avtalen. Det er det konflikten har handlet om, sier eier av ROK, Mie Skard.

Hun er ikke fornøyd med at de ikke har klart å vise at de har tapt penger på hevingen av avtalen.

– Erstatningskravet er en konsekvens av den urettmessige hevingen. Dessverre har vi ikke klart å bevise tapet godt nok, og det er selvfølgelig ergerlig, sier eier av ROK, Skard.

Rødruss som koser seg i sola på landstreff på Lillehammer

TRADISJON: Rødruss som koser seg i sola på landstreff på Lillehammer

Foto: Terje Gording Hong / NRK

ROK kan anke

Lagmannsretten har kommet til samme konklusjon som Sør-Gudbrandsdal tingrett, men på et annet grunnlag.

Når det gjelder en anke, sier Mie Skard til NRK at hun må sette seg bedre inn i dommen for å gi en ytterligere kommentar.

Aslak Runde mener de ikke vil nå noen vei.

– Det får bli opp til ROK å vurdere en anke. Nåløyet for å slippe inn i Høyesterett er vesentlig mindre enn i lagmannsretten hvor man jo stort sett har krav på å få behandlet saken. Vi håper og tror at dette er siste kapittel, sier Runde.

ROK dømmes til å betale 470.000 kroner i saksomkostninger til Lillehammer Olympiapark.

Flere saker fra Innlandet