Russestrid i retten: Hadde milliongjeld og skyldte D.D.E. og Matoma penger

Russeaktøren ROK AS fikk inn millioner fra russ som forhåndskjøpte billetter til russetreff. Samtidig hadde selskapet milliongjeld og slet med å betale leverandører.

Russetreff 2013

KRANGLER OM RUSSETREFF: Lillehammer Olympiapark og ROK arrangerte russetreffet på Lillehammer sammen i flere år. Nå er det bitter strid mellom partene etter at samarbeidet tok en brå slutt i 2016.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Det kom frem i rettssaken mellom ROK og kommunaleide Lillehammer Olympiapark AS i Eidsivating lagmannsrett denne uken.

Selskapene arrangerte russetreffet Landstreff Lillehammer sammen i flere år, men i 2016 tok samarbeidet brått slutt.

Lillehammer Olympiapark hevet samarbeidsavtalen fordi de mente ROK ikke hadde oppfylt sine forpliktelser om markedsføring av russetreffet og plikten til å opplyse om selskapets økonomi.

Ifølge ROK kom hevingen «som lyn fra klar himmel». De svarte med å saksøke Olympiaparken. ROK mener de hadde kontroll på økonomien på tidspunktet avtalen ble hevet.

Aslak Runde og Hans Rindal

AVSLUTTET SAMARBEIDET: Advokat Aslak Runde (t.v) og tidligere daglig leder i Lillehammer Olympiapark, Hans Rindal. Runde mener Olympiaparken hadde rett til å heve avtalen med ROK.

Foto: Trude Furuly/NRK

Krever millionerstatning

ROK krever 14 millioner kroner fra den tidligere samarbeidspartneren, som følge av at de nå ikke lenger er medarrangør av russetreffet. Medregnet i erstatningskravet er også en opsjon (at ROK hadde førsterett) på å fornye avtalen for fem nye år.

Et av de mest sentrale temaene i retten var Olympiaparkens manglende tillit til ROKs økonomi.

Olympiaparken mener ROK drev gjeldsforhandlinger bak deres rygg, med leverandører som ikke hadde fått betaling etter et russetreff ROK hadde arrangert på Tryvann i Oslo i 2016.

ROK har i over ti år arrangert russetreffene på Tryvann. Selskapet har også vært involvert i en rekke andre russearrangement i andre deler av landet, som Maibilletten i Trondheim og Russens Dag på Tusenfryd.

ROK avviser at de holdt gjeldsforhandlinger skjult for Olympiaparken.

Mie Skard i Eidsivating lagmannsrett

KREVER 14 MILLIONER: Eier Mie Skard i ROK mener selskapet har tapt millioner på at avtalen ble hevet. Advokatfullmektig Stian Alexander Slaatta argumenterte i retten for at ROK har krav på erstatning fra Olympiaparken.

Foto: Trude Furuly/NRK

Hadde seks millioner i gjeld

Ifølge eier Mie Skard i ROK ble den økonomiske situasjonen mer krevende enn forventet for selskapet etter russetreffet på Tryvann i 2016.

Store snøfall gjorde det vanskelig å gjennomføre arrangementet, ifølge Skard.

– Vi gjennomførte treffet i full snøstorm. Det var helt forferdelig, sa Skard i retten.

Hun la også til at snøværet førte til et sviktende billettsalg før treffet den andre helgen.

Skard i ROK har hele tiden garantert for at hun kan sikre selskapet gjennom private innlån. Revisorer som har vitnet i retten holder fast på at ROK i tidsrommet ikke var illikvid, altså at selskapet ikke hadde problemer med å betale sine løpende økonomiske forpliktelser.

Våren 2016 skal ROK ha skyldt om lag seks millioner kroner til følgende kreditorer:

  • Bandet D.D.E.
  • Artisten Matoma
  • Lyd- og lysleverandøren EHS Proshop
  • Vekterselskapet Vectrocon AS
  • Bemanningsbyrået Top Temp for leie av kontorlokaler
  • Motorcrosskjøreren André Villa
  • Badestampleverandøren Keith Richardson
D.D.E og Matoma

SPILTE PÅ RUSSETREFF: Russearrangøren ROK skyldte penger til blant annet D. D. E og Matoma.

Foto: ROBIN BOEE/AFP

Denne gjelden gjorde samarbeidspartneren Olympiaparken bekymret.

– Jeg ville ikke samarbeide med noen som ville ta inn penger i et selskap uten egenkapital, som slet med milliongjeld, og som ble holdt i live av forskudd fra intetanende russ, sa Hans Rindal i retten tirsdag.

Rindal er tidligere daglig leder i Olympiaparken, og hevet avtalen med ROK høsten 2016.

ROK mener Olympiaparken burde vært kjent med selskapets økonomiske situasjon og forretningsmodell, som de sier har vært den samme i flere år.

I 2016 omsatte ROK for 28 millioner kroner.

Skyldte vekterselskap 2,4 millioner

Selskapet Vectrocon har i 12 år levert vakter til ROKs russetreff på Tryvann. Tidligere daglig leder i Vectrocon, Kent Korsell, vitnet onsdag i retten.

Han tegnet et bilde av et velfungerende og tillitsbasert samarbeid med ROK over flere år. Men i 2016 skjedde det noe som aldri før hadde skjedd: Pengene fra ROK kom ikke som avtalt.

ROK skulle betale 2,4 millioner for de om lag 100 vekterne som jobbet på Tryvannstreffet i 2016.

Korsell sier han og flere andre leverandører for 2016-treffet gikk med på en nedbetalingsavtale med ROK.

– For vår del var det bedre å få noe, enn ikke noe i det hele tatt, forklarte den tidligere daglige lederen i retten.

Vektere passer på russen på Tryvannstreffet

PASSET PÅ RUSS: I 12 år har vektere fra Kent Korsells vekterselskap Vectrocon passet på russen på ROK sitt russetreff på Tryvann i Oslo. Her fra Tryvannstreffet i 2013.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Gikk konkurs etter gjeldsforhandlinger

I retten har ROK forklart at det i bransjen er en gjensidig forståelse for at det kan være nødvendig med slike nedbetalingsplaner under ekstraordinære omstendigheter, som for eksempel når spesielle værforhold rammer et arrangment.

– I etterkant av Tryvannstreffet våren 2016 sa flere leverandører uoppfordret at de ville være med på å dekke tapet, noe vi selvfølgelig satte stor pris på. Det var også enkelte leverandører som hadde feil og mangler i sine leveranser og derfor ikke skulle betales fullt ut, sier Skard.

At leverandører uoppfordret sa at de ville dekke tapet og at enkelte hadde mangelfulle leveranser, ble ikke dokumentert av ROK i retten.

Vectrocon endte til slutt med å få 50 prosent av det opprinnelige kravet på 2,4 millioner. Ifølge Korsell ble en av hovedfakturaene betalt først ett og et halvt år etter russetreffet var avholdt.

Dette førte til at vekterselskapet mistet investoren sin, og senere gikk konkurs. Korsell mener ROK var en indirekte årsak til konkursen.

Skard i ROK mener forsinkelsen av betalingene til Vectrocon skyldtes omstendigheter som var utenfor deres kontroll.

Under rettssaken påpekte ROKs advokatfullmektig Stian Alexander Slaatta at ROK i dag har gjort opp for seg som avtalt i nedbetalingsplanen vekterselskapet gikk med på.

Sommeren 2016 opprettet eier Mie Skard i ROK selskapet NPC AS, som skulle ta over driften av Tryvannstreffet. Olympiaparken hevder de ikke ble informert om dette.

Olympiaparkens advokat Aslak Runde mener opprettelsen av selskapet var kritikkverdig:

Da ble verdiene (i ROK, journ. anm) flyttet over mens det ble igjen gjeld og tvist i det gamle selskapet. Det kan ikke en offentlig arenaeier være med på.

ROK mener at det nye selskapet ikke stod i et konkurranseforhold til Landstreff Lillehammer og at de heller ikke var pliktet til å informere Olympiaparken om opprettelsen av NPC.

Landstreff for russ på Lillehammer

RUSSEFEST: Landstreff Lillehammer har i en årrekke samlet flere tusen russ til fest på Birkebeiner stadion på Lillehammer. Her fra russetreffet i mai 2017.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Mener avtalen ble hevet for å «kuppe» russetreffet

Lillehammer Olympiapark eier og driver OL-anleggene på Lillehammer, og er eid av kommunen. OL-anleggene har blitt et pengesluk, og i fjor kom det frem at selskapet sliter økonomisk, som følge av etterslep på vedlikehold av anleggene.

Olympiaparkens økonomiske etterslep var også tema i rettssaken, og ROK hevder hevingen av avtalen var planlagt.

– Jeg tror dette var et bestillingsverk og at de hele tiden hadde et ønske om å bli kvitt ROK. Vi ga fra oss strategidokumenter, dreieboken. I etterpåklokskapens lys var det helt vanvittig. LOP (Lillehammer Olympiapark red. anm) satt plutselig med hele menyen til hvordan de skulle gjøre det, og hvor og med hvem, sa tidligere styreleder i ROK, Ole Johan Prytz, som vitnet i retten.

Han mente at Olympiaparkens motiv for å heve avtalen med ROK var at de ville drive arrangementet selv for å spare penger.

Olympiaparken avviser at de ville ha spart penger ved å bryte avtalen.

– Det er overhodet ikke begrunnelsen for heving. Man turte ikke lenger å fortsette samarbeidet. Nok var nok og man måtte komme seg ut, sier Olympiaparkens advokat Aslak Runde til NRK.

ROK ber om 14 millioner i erstatning fra sin tidligere samarbeidspartner. Olympiaparken ber om full frifinnelse og mener ROK skylder dem om lag 800.000 kroner.

Dommen er ventet innen fire uker.

SISTE NYTT

Siste meldinger