Slik skjedde stupeanleggsmarerittet

Det startet med en tanke i 2008 om at badeplassen Koigen i Hamar kunne trenge et stupetårn til 1,5 millioner kroner. Seks år senere har stupeanlegget kostet 16 millioner, og det kan hende at det aldri blir bygget ferdig.

Stupeanlegg

Slik ser det ut på Koigen i Hamar i dag. Ved de tre stolpene skulle stupeanlegget stått, men foreløpig står anlegget i vinteropplag ved Tjuvholmen.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Her er historien til stupeanlegget:

2008:

22.10.2008: Det hele starter i oktober 2008. Da bevilger kommunestyret i Hamar 40 000 kroner til å utrede nytt stupetårn på Koigen i Hamar etter et forslag fra nåværende varaordfører Geir Byberg (KrF).

2009:

27.05.09: Formannskapet vedtar å fortsette arbeidet med stupetårnet, og bestemmer seg for å kontakte en arkitekt for å tegne tårnet.

I innstillingen fra rådmannen står det at: «Målet er at stupetårnet skal kunne realiseres innen en total investeringsramme på maks 1,5 millioner kroner med intensjon om maks 20 000 kroner i årlige driftsutgifter og en levetid på 30 år uten vedlikehold.»

Politikerne ønsket et stupetårn som formmessig passet til klokketårnet som står ved Skibladnerbrygga.

Sparebankstiftelsen DnB NOR bidrar med 500.000 kroner.

16.09.2009: Arkitekt for klokketårnet, Tor Kraft, får jobben med å tegne stupetårnet.

07.10.2009: Formannskapet går inn for å gå videre med arkitektens løsningsforslag, inkl. forslag til plassering. Stupetårnet har nå blitt et stupeanlegg.

Tegning av stupeanlegg på Koigen i Hamar

Badeanlegget består av et amfi i vannbestandig tre, som skulle ligge på en flytende betongbrygge med trinn som vender ut i Mjøsa. Selve stupetårnet er konstruert i metall og har en høyde over vannflaten på fem meter. Det blir også en avsats for hopping og stuping fra 2,5 meter over vannet.

Foto: Illustrasjon av Kraft Arkitektkontor AS

04.11.2009: Årets underdekning på 160 000 kroner dekkes over ubrukte investeringsmidler. Formannskapet mener også at man må knytte rådgivende ingeniørkompetanse til arkitektens planutredning så fort som mulig for å kunne gjennomføre prosjektet i 2010.

2010:

07.04.10: Formannskapet vedtar at det skal arbeides videre med realiseringen av stupeanlegg på Koigen.

Prosjektstart utsettes et år, og planen er byggestart våren 2011.

2011:

19.01.11: Det blir klart at stupeanlegget vil koste 7,4 millioner kroner.

Geir Byberg fremmer et forslag om at anlegget plasseres lengre syd på Koigen, i tråd med arealavdelingens anbefaling. Forslaget blir vedtatt, men vedtaket skal komme til å koste millioner for Hamar kommune.

23.02.11: Plassering og finansiering er tema i formannskapet. Det blir bestemt at anlegget skal flyttes, og at man må i gang med et samarbeid med dem som skal bygge anlegget for å utvikle flytedelen.

SE VIDEO: Hamarsinger om stupeanlegget:

Folk i gata om stupeanlegg-saken i Hamar.

2012:

18.01.12: Formannskapet vedtar at anlegget flyttes cirka 50 meter, og planen er nå at anlegget skal gjennomføres i løpet av året.

Det godkjennes ny kostnadsramme på 9,4 millioner kroner. Det som skulle bli et stupetårn på en holme, har blitt et stupeanlegg ute i Mjøsa.

På vårparten setter man i gang med arbeidet på Koigen, og det blir bygget en ny brygge/landfeste før vannstanden i Mjøsa satte en stopper for arbeidet ute i vannet. Noe som indikerer at vannstanden i Mjøsa er uforutsigbar.

Etter en ny sikkerhetsrunde ble det besluttet at anlegget må forankres i pæler. På grunn av nødvendig grunnundersøkelser stiger prisen.

21.11.12: Formannskapet blir orientert om at prisen har økt ytterligere 2 millioner kroner. Dermed er prisen 11,4 millioner kroner. Nå er planen at anlegget skal stå ferdig til badesesongen 2013.

Hovedentreprenøren må innhente tilbud på en ny forankringsløsning av anlegget. Dette fører til en kostnadsøkning på 2,5 millioner kroner.

2013:

04.03.13: Formannskapet blir orientert om at tekniske utfordringer gjør at prisen nok en gang øker på anlegget.

Stupeanlegg

Våren 2012 startet arbeidet med stupeanlegget.

Foto: Frode Meskau / NRK

Sweco har foreslått å forankre stupeanlegget med vaiere, støpt ned i betongfundament under mjøsmudderet. Det viser seg at dette ikke holder, og man må bygge en annen løsning som er dyrere.

Sweco har sett på en ny løsning med flytende anlegg som skal forankres med en anordning som gjør at anlegget flyter opp og ned på tre stålpilarer i takt med Mjøsa. Vannstanden på Mjøsa varierer med seks meter.

Prisen er nå oppe i 13,9 millioner kroner. Politikerne liker ikke det de hører, men ingen tar til orde for å stoppe byggearbeidet.

17.04.13: Det blir bestemt at Kontrollutvalget i Hamar kommune skal finne ut hvorfor stupeanlegget blir så dyrt, og hvem som har ansvaret.

Sommeren 2013: Stupeanlegget skal først åpnes før fellesferien, så blir åpningen utsatt til slutten av juli.

07.08.13: Kommunen sender ut en pressemelding om at anlegget først kommer til å stå ferdig i september.

En av årsakene til forsinkelsen var at en av aktørene hadde gått ut i ferie, fordi man trodde det var greit, men det var det altså ikke.

SE VIDEO fra 08.08.2013:

Politikerene i Hamar vedtok å bygge et stupetårn i Mjøsa for 1,5 million kroner, som skulle stå ferdig i sommer. Tårnet er ikke ferdig, og sluttregninga ser nå ut til å bli på minst 14 millioner kroner.

Reporter Tom Haakestad/fotograf Halvor Mykleby

16.08.13: Stupeanlegget sliter seg fra forankringene. Det er ikke siste gangen dette skal skje.

Det er satt opp tre stolper i bunnen av Mjøsa som skal være anleggets fundament og feste i bunnen. De må være lange nok og så solide at de holder tårnet på plass i alt fra laveste lavvann til 100-års flom, og tåler bølger på opp til to meter.

21.08.13: Regninga for stupeanlegg øker igjen, denne gangen med minst en million kroner, og dermed begynner prislappen å nærme seg 15 millioner kroner. Hamar kommune bestiller en ekstern gransking av prosjektet.

11.-13.09.13: Det blir festet permanente gaffelfester, men på grunn av vind og større bølger på Mjøsa, oppstår det flere brudd i forankringsfestene. Anlegget er i ferd med å slite seg løs igjen, skriver Hamar Arbeiderblad.

Stupeanlegg, Hamar

Det var store bølger i Mjøsa den dagen stupeanlegget slet seg.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

14.-15.09.13: Nok en gang oppstår det brudd i forankringene. Åpningen er utsatt igjen.

20.09.13: En ekstern konsulentrapport slår fast at prosjektet blant annet har manglet kompetanse i alle ledd. Politikere, entreprenører, rådgivere og arkitekt får skylda for at stupetårnet blir langt dyrere enn planlagt.

Rapporten konkluderer blant annet med:

  • Anlegget var i utgangspunktet tenkt som et badeanlegg, men ble utviklet som et stupeanlegg. Kostnadene ble underkommunisert.
  • Flytting fordyret anlegget.
  • Kompetanse/erfaring med bygging av slike anlegg var mangelfull i alle ledd, også blant politikerne.
  • For dårlig kommunikasjon mellom politikere, prosjektledelse og aktører.
  • Politikerne sa ja uten å vite prisen.

SE VIDEO fra 20.09.2013:

Det meste sviktet under byggingen av nytt stupetårn i Hamar viser rapport som ble lagt fram i dag. 
Både politikere, entrepenører, rådgivere og arkitekt får skylda for at stupetårnet ble over ti ganger dyrere enn da ideen lagt fram.

Reporter Anne Næsheim/fotograf Bjørn Opsahl

29.10.13: Det blir bestemt at anlegget skal dras i dokk for å hindre at det flyter av sted. Stupeanlegget blir dratt i vinteropplag bak det tidligere politihuset ved Tjuvholmen.

Festeanordningene skal utbedres, men foreløpig vet man ikke hvor mye dette vil koste.

SE VIDEO fra 29.10.2013:

Stupetårnet i Hamar ble i dag slept i vinteropplag bak det gamle politihuset. Festeanordningene skal utbedres i løpet av vinteren.

Fotograf Frode Meskau

30.11.13: Det blir klart at det vil koste minst seks millioner kroner å fikse stupeanlegget slik at det ikke sliter seg. Dermed er prislappen oppe i 20 millioner kroner.

02.12.13: Hamar kommune innkaller til pressekonferanse for å fortelle at stupeanlegget i verste fall kan ende på 29 millioner kroner. Mest sannsynlig kommer prisen på 23 millioner kroner.

Bakgrunnen for prisøkningen er at undersøkelser av forankringsfestene for stupeanlegget var underdimensjonert og må byttes. Kommunen varsler erstatningskrav i saken.

SE VIDEO FRA 02.12.2013:

Stupetårnskandalen i Hamar blir stadig større. Stupeanlegget skulle koste en og en halv milllion kroner. Nå kan den endelige regninga bli på bort imot 30 millioner

Reporter Tom Haakenstad/fotograf Frode Meskau

04.12.13: Formannskapet vedtar å stoppe videre arbeid med stupeanlegget inntil videre til saken er nærmere utredet.

Formannskapet i Hamar

Nesten seks år etter at det ble vedtatt å bygge stupetårn i Hamar bestemmer formannskapet å legge prosjektet på is.

Foto: Kristian Rostad

05.12.13: Prosjekteringsfirmaet Sweco vedgår at stupeanlegget ikke holder mål. De er forberedt på å gi erstatning, slik rådmannen krever.

Desember 2013/januar 2014: Det foregår forhandlinger mellom Hamar kommune og i første omgang prosjekteringsfirmaet Sweco for å bli enige om hvem som skal betale for skadene på anlegget. Også andre entreprenørers rolle diskuteres, og også Mesta er med i forhandlinger om deling av skyld og deling av økonomisk byrde.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Tidslinje - Stupeanlegget i Hamar» i nytt vindu