Arkitekten: - Stupeanlegget fikk politisk applaus

Arkitekten bak stupeanlegget, Tor Kraft, mener noe er riv, ruskende galt når prislappen kan ende på 30 millioner kroner. Selv tar han ikke noe ansvar for hvordan millionskandalen har utviklet seg.

stupeanlegg

Arkitekt Tor Kraft (innfelt) tegnet stupeanlegget som etter hvert ble et millionsluk.

Foto: Kraft Arkitektkontor/privat

Tor Kraft er mannen bak tegningene av det som i dag er døpt som «Stupetårnskandalen» i media, og blant folk flest.

– Jeg så en artikkel i Hamar Arbeiderblad om at kommunen ville bygge et stupetårn ved badeplassen Koigen i Mjøsa. Så flott, det vil jeg gjerne tegne, tenkte jeg, sier Kraft.

Måtte være dypt nok

Hamar-arkitekten, som nå bor som pensjonist i Oslo, sendte en mail til Hamar kommune. Et halvårs tid seinere fikk han tilbud om å tegne stupetårnet.

– Jeg hadde i mellomtida tenkt mye på dette. Jeg skjønte ikke helt hvordan det skulle bli, for det å bygge en trappeordning til et tårn langs Mjøsstranda forekom vanskelig, for det måtte jo være dypt nok vann til at folk kunne stupe, sier Kraft.

Han kom først på tanken om å bygge et tårn ute i Mjøsa, som folk kunne svømme ut til. Deretter så fikk han ideen om å bygge stupetårnet utenfor en pir som ble bygget samtidig som badeanlegget på Koigen ble anlagt ved tusenårsskiftet.

Fikk politisk applaus

– Jeg ville lage noe som var mer enn et stupetårn, og tegnet forslaget mitt. Og stupeanlegget fikk politisk applaus, ler Tor Kraft.

Administrasjonen i Hamar kommune utredet så stupeanlegget, og politikerne vedtok i januar 2011 å bruke 7,4 millioner kroner på å bygge stupeanlegget, som i etterkant har blitt et økonomisk og prestisjemessig mareritt for Hamar kommune.

Dyr flytting

For Hamar kommune videreutviklet anlegget som Kraft så for seg. Politikerne vedtok å flytte det fra den eksisterende piren, og til en ny pir som ble bygget 50 meter lenger sør.

– Det flyttevedtaket synes jeg var en forkjært løsning, sier Kraft, og det er vanskelig å være uenig.

For straks ble stupeanlegget to millioner kroner dyrere. Og deretter har millionene rent ut i Mjøsa, på grunn av det som kan synes som utilstrekkelige tekniske løsninger fra ingeniørfirmaet Sweco, og manglende kontroll fra byggherre Hamar kommune

Se video fra 02.12.13:

Created by InfoDispatcher

Reporter: Tom Haakenstad/Fotograf Frode Meskau

– Riv, ruskende galt

– Det blir riv, ruskende galt når det nærmer seg 30 millioner kroner, sier Tor Kraft, som ikke tar på seg noe ansvar for at arkitektideene hans har blitt et pengesluk.

I dag er anleggsarbeidet satt på vent, og kommunen forhandler med ingeniørfirmaet Sweco om hvem som skal betale for ferdigstillelsen. Dersom forhandlingene ikke når fram, har Hamar kommune varslet at de går til rettssak.

Tor Kraft mener fortsatt at han var med på å utvikle en god idé.
– Jeg håper stupeanlegget kommer til utførelse i en eller annen form, konkluderer den pensjonerte arkitekten.