Hopp til innhold

Slår alarm om lysets påvirkning på dyr og natur

Forskere advarer om skadene lys gjør på miljøet. Jurist mener det er for lite regulering om lys i det norsk lovverket.

Morgenstemning i Bjørvika.

FORURENSNING? Pent i Bjørvika i Oslo på morgenkvisten, men burde Norge innføre eget lovverk om lysbruk?

Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

I flere land finnes det lovverk om lysbruk. Både Slovakia, Frankrike og flere amerikanske delstater regulerer lysbruken.

Jurist Erling Fjeldaas har skrevet masteroppgave om lysforurensing og norsk lovverk, og har kommet frem til at lysforurensing ikke er nevnt i Norges lover.

– Kommunelegene anser ofte lysforurensing som en bagatellmessig helsepåvirkning. Andre ganger mener de at de ikke har myndighet til å gjøre noe med det, selv om de ofte har det, forteller Fjeldaas.

Professor i biodiversitet og konservering ved Universitetet i Exeter, Kevin Gaston, gikk nylig ut i tidsskriftet Science og advarte mot konsekvensene av lysforurensing.

Lys

VEGBYGGING: Alt lys kan være forurensende, mener forsker Arne Follestad.

Foto: JON-FREDRIK KLAUSEN / NRK

Kan få store konsekvenser

Fjeldaas får støtte av forsker Arne Follestad ved Norsk institutt for naturforskning.

I 2014 laget han en rapport om hvordan lyset påvirker natur, dyr og mennesker, i sammenheng med utbyggingen av E6 gjennom Åkersvika naturreservat i Hedmark.

Han mener lysforurensing er et stort problem nordmenn ikke tar på alvor.

– Lyset kan forandre adferden til veldig mange arter ganske dramatisk. Det kan påvirke alt fra alger til kattedyr. Jeg var selv overrasket over hvor store og vidtrekkende konsekvenser det kan ha, forteller Follestad.

Forsker Arne Follestad i NINA

Forsker Arne Follestad har hatt fokus både på dyr og natur når han har skrevet om lysforurensning.

Foto: Norsk Institutt for Naturforskning

Her er eksempler på hva Follestad har funnet ut at lyset gjør med dyr og natur:

  • Insektene trekker mot lyset og dør enten som følge av at de kommer for nærme pæra, eller at de blir spist fordi de blir slitne av å fly rundt lyset.
  • Frosk blir blinde i en periode fordi kjemiske instanser i øyet blir brutt ned som følge av lys fra biler.
  • Laks trekker mot land fordi de ikke tørr å svømme under opplyste broer.
  • Fugler endrer rutinene og synger blant annet mye tidligere på natten. Dette kan igjen føre til at hekkefasen endres, noe som gjør at de havner i utakt med byttedyr som ungene er avhengig av.
  • Trær slipper ikke bladene og blir derfor mottaker for snø. Dette fører til at grener knekker.
  • Lundefuglunger flyr mot lysstolper hvis det finnes i nærheten av kolonien. Disse lander på bakken og sliter med å komme seg tilbake til havet.
Lillehammer by night

LYS: Også Lillehammer er godt synlig når mørket senker seg over mjøsbyen.

Foto: Greve / Scanpix

Lovendring ga utslag

Et eksempel på hvordan lovverk kan gi utslag finner man i Florida. Der slet man med at veilys nær stranden gjorde at nyklekkede skilpadder trakk mot veiene.

Dyrene trekker vanligvis mot havet der månen gir gjenskinn. Ved å skjerme lyset fra veien unngikk man problemet med at skilpaddene gikk feil vei.

Follestad forteller at han har fremmet et forslag til Miljødirektoratet og Klima og Miljødepartementet om å få på plass en regulering, uten å ha kommet gjennom.

Planlegger ingen lovendringer

Atle Hamar

Atle Hamar i Miljødepartementet sier det ikke er planlagt noen lovendringer med tanke på lys.

Foto: Anne Lognvik

Hos departementet forteller de at det ikke er planlagt å gjøre noen lovendringer med tanke på lysforurensing. De mener det finnes punkter i lovverket som kan brukes til regulering.

– Når det gjelder lys som kan medføre skade eller ulempe for omgivelsene kan folkehelseloven kapittel 3 og naboloven være aktuelle å bruke. Det stilles i dag også krav om lysbruk i tillatelser som gis til virksomheter etter forurensningsloven, sier statssekretær Atle Hamar.

Han viser til at det i 2012 ble gitt ut en veileder som het «Lys på stedet – Utendørs belysning i byer og tettsteder.» Denne skal ifølge Hamar sørge for mindre forurensing.

Jurist Fjeldaas mener det ikke er nok, og sier lysforurensing bør nevnes spesifikt i forurensningsloven.

– I tillegg kunne vi hatt strengere regler i naturmangfoldloven.

Flere saker fra Innlandet