Hopp til innhold

Skolebråket i Sør-Odal: Hyppige lederskifter, vold, trusler og frustrerte ansatte

Siden skolen åpna for under fem år siden har tre rektorer sagt opp. Rapport fra i fjor avdekket ukentlig vold eller trusler om vold ved skolen.

– Glommasvingen skole trenger stabilitet og ro til å utvikle seg.

Det skriver ordfører Knut Hvithammer i en e-post til NRK.

Siden storskolen på Skarnes i Innlandet sto ferdig i 2019 har det vært hyppige lederskifter, høye mobbetall og flere tilsynssaker ved skolen.

Denne uken toppet det seg da det ble kjent at Ingrid Maria Ulheim, som har vært rektor ved skolen i ett år, og assisterende rektor Unni Mundal, har sagt opp.

Det fikk lærerne ved skolen til å reagere. Onsdag møtte de ikke opp på jobb og skolen måtte stenge for de fleste trinnene.

– Det er beklagelig at det oppstår en situasjon som skaper usikkerhet og frustrasjon blant foreldre og ansatte, skriver ordføreren videre.

Knut Hvithammer

Ordfører i Sør-Odal, Knut Hvithammer (Ap), erkjenner at de har en jobb å gjøre for å gjøre skolen bedre.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

Vold, trusler og høye mobbetall

Arbeidstilsynet utførte tilsyn ved skolen i oktober 2023. Da fant de at HMS-arbeidet ved skolen måtte bli bedre, og kommunen ble varslet om totalt åtte pålegg.

I tilsynet ble det i tillegg avdekket at vold og trusler om vold er en utfordring for de ansatte på skolen.

Arbeidstilsynet skriver:

«Eksempler som ble gitt var blant annet stygge kommentarer og stygg munnbruk, slag, spark, bruk av balltre og hærverk, og at hendelser skjer ukentlig. I tillegg kom det frem at kontakt med foresatte kan også være belastende».

Dette har ført til emosjonelle belastninger hos de ansatte, konkluderes det.

  • Så høy risiko har ansatte i grunnskolen for å bli utsatt for vold og trusler, sammenliknet med andre yrker.

Ifølge Elevundersøkelsen har skolen på Skarnes også hatt utfordringer med høye mobbetall.

17 prosent av elevene på 7. trinn oppgir at de har blitt mobbet skoleåret 2023/2024.

Det er godt over snittet for grunnskolene i Innlandet og landet for øvrig som ligger på 13 prosent.

Glommasvingen skole i Sør-Odal kommune i Innlandet.

Glommasvingen skole er en av landets største grunnskoler med nesten 900 elever og 100 ansatte. Skolen åpna i 2019 etter at de seks skolene i kommunen ble slått sammen.

Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

– Gjort mye

Ordføreren forteller at politikerne i kommunen har gjort flere grep for å løfte skolen.

Blant annet har skolen fått flere millioner å rutte med siden 2020, i tillegg til at antall årsverk har økt, ifølge ordføreren.

– Vi har støtte fra Statsforvalteren gjennom oppfølgingsordningen til å utvikle skolen, og det er gjort mye godt arbeid for å få bedre resultater og godt skolemiljø, skriver ordføreren i e-posten.

Likevel synes ikke disse resultatene utad.

Kommunedirektør i Sør-Odal, Anita Orlund, påpeker det samme som ordføreren, og mener skolen er i en positiv utvikling.

Hun sier skolen har hatt en overrepresentasjon av såkalte 9A-saker.

– Derfor har vi lagt vekt på å arbeide med å utvikle et trygt og godt skolemiljø. Det er i dag noe færre saker hos Statsforvalteren, men vi må jobbe kontinuerlig for å sikre et trygt og godt skolemiljø, sier hun.

Anita Orlund

Arkivfoto: Anita Orlund, her fra sin tid som ordfører i Skedsmo, er kommunedirektør i Sør-Odal.

Orlund sier at kommunen skal jobbe videre med de påbegynte satsingene for å snu utviklingen.

Fått flere meldinger om skolemiljøet

I løpet av fire år, har Statsforvalteren i Innlandet fått totalt 27 meldinger eller henvendelser om skolemiljøet.

De fleste av dem har dreid seg om undervisningen, men også om elevenes psykososiale skolemiljø.

I 14 av disse sakene fant Statsforvalteren brudd på aktivitetsplikten. I flere av sakene er det ikke fattet vedtak ennå.

Avdelingen for barnehage og opplæring hos Statsforvalteren sier de ikke kan gå nærmere inn på disse sakene.

– Vi har både henvendelser og saker fra Glommasvingen skole. Hver sak er unik, og av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke gå nærmere inn på dette, svarer kommunikasjonssjef hos Statsforvalteren, Karianne Stordal.

Karianne Stordal

Kommunikasjonssjef hos Statsforvalteren i Innlandet, Karianne Stordal.

Foto: Fylkesmannen i Innlandet

NRK har forsøkt å få en kommentar fra utdanningsdirektør hos Statsforvalteren, Aasa Gjestvang uten hell.

I en SMS til VG skriver hun at de har fulgt kommunen og skolen tett over lengre tid, blant annet gjennom Oppfølgingsordningen.

– Det kommer vi til å fortsette med fram til sommeren 2025, skriver hun til avisa.

Færre videregående skoler

Aasa Gjestvang er utdanningsdirektør ved Statsforvalteren i Innlandet. De har ifølge VG fulgt Sør-Odal og Glommasvingen skole tett over lengre tid.

Foto: Ola Bjørlo Strande / nrk

Avdelingen hos Statsforvalteren legger til at de vurderer fortløpende om andre virkemidler kan være aktuelle i oppfølging av kommunen.

Ny rektorjakt

Nå må kommunen prøve å finne skolens fjerde rektor.

– Vi har jobbet med å stabilisere og støtte ledergruppen ved skolen, men vi har dessverre ikke nådd målet om å få på plass en stabil ledergruppe.

Det skriver kommunalsjef for barn og unge i Sør-Odal kommune, Kristin Granne, på kommunens hjemmeside.

Flere saker fra Innlandet