Hopp til innhold

Professor kritiserer regjer­ingens lærerplan

Professor Thomas Nordahl mener regjeringens nye strategi for rekruttering av lærere ikke er god nok.

Professor i pedagogikk, Thomas Nordahl

PROFESSOR: Thomas Nordahl er professor i pedagogikk og leder ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet.

Foto: Frode Meskau / NRK

Jeg synes den er veldig lite konkret, og ikke fanger opp de utfordringer som finnes i lærerutdanninga og i rekruttering av lærerstudenter, sier han til NRK.

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk og leder ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet.

Etter å ha lest strategiplanen som ble lagt frem av regjeringen forrige uke, er det flere ting han savner.

– Det burde vært en hel revidering av lærerutdanningen, det ville vært viktig.

Professor Thomas Nordahl

Professor Thomas Nordahl mener blant annet at lærerstudentene burde få tilbakebetalt store deler av studielånet.

Foto: Frode Meskau / NRK

Kraftig nedgang i søkertallene

Ikke siden 2008 har så få søkt seg til lærerutdanning i Norge. I fjor var det 21,9 prosent færre søkere enn i 2022.

Samtidig er det stor lærermangel i deler av landet.

Dette ser regjeringen på som en alvorlig samfunnsutfordring. De går sammen med 11 organisasjoner i barnehage- og skole-Norge for å snu trenden.

En gruppe lærerstudenter leser og skriver

En gruppe lærerstudenter ved Høgskolen i Innlandet jobber sammen i gruppe.

Foto: Aleksander Nordengen Brevig / NRK

Thomas Nordahl mener man burde vurdert å la lærerstudenter få tilbakebetalt store deler av studielånet når de er ferdig.

– Læreryrket er så viktig i samfunnet at vi må signalisere til unge mennesker om at vi setter pris på at de tar denne utdanningen, sier han.

I tillegg sier han at han mener at lærerutdanningen i dag er preget av fag og teori, og for lite praksis.

I strategiplanen skriver imidlertid regjeringen at praksis i utdanningene skal bli bedre og mer relevant.

Men det er ikke nok, mener han.

– Praksis bør prege hele lærerutdanninga. Det gjør det ikke i dag. Du kan faktisk i dag være fem år i lærerutdanninga uten å møte en underviser som har vært ute som lærer, og det er ikke bra, sier han.

Strategien er et startskudd

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) har blitt forelagt Nordahls etterlysninger.

Han understreker at denne strategien er et startskudd og første steg på veien mot å rekruttere flere.

– Det er veldig bra at partene i barnehage- og Skole-Norge nå går sammen for at flere skal velge lærerutdanning og bli i yrket. Det er avgjørende for å lykkes, sier han.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp)

Oddmund Hoel (Sp) ble forsknings- og høyere utdanningsminister i januar i år, etter at Sandra Borch (Sp) gikk av.

Foto: William Jobling / NRK

Hoel slår også tilbake med at det allerede finnes ordninger for lærerstudenter, slik at de kan få slettet deler av studielånet når de er ferdig.

– Når du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 1–7 kan du få sletta 106 000 kroner av studielånet, sier han.

Og begynner man som grunnskolelærer i Nord-Norge, kan man få redusert studielånet enda mer, legger han til.

Læreryrket vanskeligere

Nordahl mener statlige skolemyndigheter har gjort det vanskeligere å være lærer ved å bidra til å ta fra dem autoritet.

– Jeg synes at de statlige myndighetene burde sett mye mer på seg selv. De vet at en del rettigheter til elever og foreldre undergraver lærerens autoritet og gjør det veldig vanskelig å være lærer, sier han.

Nordahl mener dette går utover studiets attraktivitet.

Elev på vidaregåande skule noterer i ein klassetime
Foto: Eli Bjelland

Oddmund Hoel sier lærerne skal være trygge på deres handlingsrom, og at dette er noe de ser på.

– Derfor har kollegaen min, kunnskapsministeren, sendt et forslag på høring for å regulere dette i opplæringsloven. Departementet vil legge fram et lovforslag denne våren, sier han.

Lærerstudenter er minst fornøyde

Ifølge studiebarometeret er lærerstudenter minst fornøyde med studiet de går på.

De som studerer for å bli grunnskolelærer skårer dårligst på spørsmål om studiekvaliteten.

Les også Studentar er meir fornøgde med studiet sitt no enn før

studenter er mer fornøyd med studiet nå enn før

Dét mener Nordahl bør være et kraftig signal om å se nøye på innholdet i utdanningen.

– Det er ikke medieskapt en sånn misfornøydhet. Det er et resultat av at mange studenter ikke opplever denne utdanningen som er relevant og interessant, sier Nordahl.

Hvor viktig er det å gjøre tiltak allerede nå?

Det er veldig viktig, fordi vi nå utdanner langt færre lærere enn det vi trenger, og det betyr rett og slett at om noen år vil det være mangel på lærere i mange skoler.