Sier nei til homofile prester

Homofile prester bør leve i sølibat hvis de skal jobbe i den norske kirke. Det mener listetoppen til den nye Bønnelista som stiller til valg under kirkevalget i Hamar bispedømme.

Et konservativt alternativ

FEIL: Listetopp for Bønnelista i Hamar bispedømme mener det både er feil at homofile skal få gifte seg i kirka og at prester som lever i et homofilt partnerskap får jobbe i kirka.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Hamar bispedømme har i mange år vært kjent for sitt liberale syn i forhold til homofile. Nå setter Bønnelista fart i debatten foran kirkevalget.

Det er forskjell på å være noe og praktisere noe. Du behøver ikke å utøve det. Det er derfor mange har valgt opp gjennom tidene å leve i enslig stand, sier Trond Rønning som er listetopp for Bønnelista i Hamar bispedømme.

Lista, som stiller til valg i ni bispedømmer i landet samler de konservative kreftene i den norske kirke.

Vil ha omkamp om kirkelig vigsel av likekjønnede

For åpen kirke

For fire år siden var det rekord i valgoppslutning i kirkevalget på 16,7 prosent. Debatten om den norske kirke skulle åpne for at homofile skulle få gifte seg i kirka var en viktig årsak til det. Men selv om kirkemøtet i denne valgperioden har åpnet dørene for at homofile og lesbiske kan gifte seg i kirka er kampen ikke over.

Man har egentlig vedtatt at begge syn skal kunne råde, men det vi ser er at prester som ikke ønsker å vie homofile blir marginalisert og ikke ønskes som søkere, hevder Trond Rønning.

Bønnelista sin inntreden i kirkevalget gjør at Åpen folkekirke, som stilte til valg for første gang ved forrige kirkevalg, gjør seg klar til ny kamp.

Vi må vise at dette er verdier vi vil jobbe for videre også. Vi vet at det er en del diskriminerende praksiser i kirka fortsatt, sier Gunhild Tomter Alstad.

Portrettfotografi av Gunhild Tomter Alstad

FORTSATT KAMP: Gunhild Tomter Alstad fra Åpen folkekirke mener det er viktigere enn noen gang å kjempe for homofile i den norske kirke.

Foto: Gunnar Klingwall

Hun er listetopp for Åpen folkekirke i Hamar bispedømme. Hun vil jobbe for mer åpenhet i kirka, mens Trond Rønning mener kirka har blitt for åpen.

Følger folkeopinionen

Trond Rønning i Bønnelista mener at kirka lar seg styre av folkeopinionen istedet for bibelen.

Kirken har lagt seg mot en etikk som mer defineres av samfunnet generelt enn av den kristne tro, sier Rønning.

Han mener det er en stor utfordring for kirka.

Samfunnet er en del av kirka og kirka er en del av samfunnet. Den skal stadig være i utvikling og endring, sier Gunhild Tomter Alstad.

Åpen folkekirke og Bønnelista står på hver sin sin side i synet på homofil vigsel. Nominasjonskomiteen sin liste består av personer menighetsrådene har foreslått, og kan repr ulikt syn.

Noen mener at med flere lister blir kirkevalget for politisk.

Velgerne kan velge hvordan de vil at kirka skal være, om de skal uttale seg eller ikke, sier stiftsdirektør i Hamar bispedømme, Freddy Knutsen.

Han håper derfor at mange bruker stemmeretten sin for å si hvordan de mener kirka skal være i framtida.