Hopp til innhold

Vil skyte halvparten av ulvene i Norge

Fem ulveflokker i ulvesona bør tas ut under lisensjakta, mener rovdyrnemndene. Det er dobbelt så mange som det faglige sekretariatet rådet dem til.

En ulv ligger på skogbunnen og ser rett på fotografen

KAN SKYTES: Rovviltnemndene mener 46 ulver kan tas ut under lisensjakt. 32 av dem i ulvesona.

Foto: Per Klaesson / Bildhuset/TT

Vedtaket ble gjort på fellesmøtet for rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold i dag. Antallet ulver flertallet mener skal tas ut er rekordstort.

I tillegg til de 32 ulvene i ulvesona vedtok nemnda i august å felle 12 ulver utenfor ulvesona. Flertallet mener at ulvestammen som nå regnes til å være rundt 80 helnorske dyr tåler det uttaket. Mindretallet er helt uenig.

Det er beklagelig at vi etter to år med rekordlave tap til rovdyr skal ta et rekordhøyt uttak av ulv i ulvesona, sier Benedicte Lund fra Østfold.

Benedicte Lund, varaordfører i Moss

STEMTE IMOT: Benedicte Lund fra Østfold (MDG) stemte imot forslaget om å ta ut 32 ulver i ulvesona.

Foto: anne Ognedal / RNK

Både Naturvernforbundet og Noah hadde påklaget vedtaket om felling av 12 ulver utenfor ulvesona, som ble gjort i august.

Klagen blir ikke tatt til følge, og blir sendt videre til klima og miljødepartementet. Det gjør trolig også dagens vedtak om uttak av fem flokker i ulvesona.

Svenskene lar nordmenn bestemme

Egentlig skulle rovviltnemndene behandle antall ulver som de mener kan skytes i ulvesona under møtet i august. Rovviltnemnda i Hedmark kom da med forslag om at flokkene i Kynnareviret i Våler, Hornmoen og Hernes-revirene i Elverum, Aurskogreviret i Akershus og reviret i Rømskog i Østfold skulle felles.

Men siden flokken i Rømskog beveger seg på tvers av grensa mellom Norge og Sverige måtte svenske myndigheter få uttale seg.

Saken ble utsatt til de hadde snakket med svenskene om de synes det er greit å ta ut den ulveflokken.

I Sverige er det ikke rovviltnemnder som bestemmer hvor mange ulver som skal skytes. Det bestemmes av myndighetene, og svenskene må forholde seg til EU-direktiver i hvor mange ulver de skal ha.

Svenskene vil likevel ikke legge seg borti om ulveflokken i Rømskog blir skutt. Grunnen er at ulvene i flokken for det meste holder til i Norge. De overlot det derfor til rovviltnemndene i Norge om den flokken skulle være en av de fem ulveflokkene som kan skytes under lisensjakta.

Truet eller ikke truet

Det ble en het debatt da medlemmene i nemndene diskuterte hvor mange ulver som bør kunne skytes i ulvesona.

Ulvesona er det området i Norge som Stortinget har bestemt at skal være revir hvor ulvene produserer et visst antall ulvevalper. Utenfor ulvesonen er det ikke mål om at ulvene etablerer seg. Der har beitedyra fortrinn.

Oversikt over ulverevir i Norge vinteren 2019/2020

MEST I HEDMARK: Rovdata sin oversikt over ulverevir i ulvesona viser tettest med ulv i sør-Østerdalen.

Foto: ROVDATA

Ulvesona er hovedsakelig i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.

Det faglige rådet fra sekretariatet til rovviltnemnda var at ulvestammen tåler uttak av 16 ulver i ulvesona. Det fikk støtte av leder av rovviltnemnda i Oslo, Akerhus og Østfold Lise Hagen Rebbestad.

– Vi vet ikke hvor mange ynglinger det har vært i sommer, sa hun på møtet.

Både Benedicte Lund og Arne Olav Haabeth fra Østfold og Oslo viste til at ulv fortsatt står på lista over truede dyrearter.

– Det er alvorlig at medlemmer av nemnda sier at ulven ikke er en truet art, mener Haabeth.

Truls Gihlemoen fra Hedmark uttalte at han skulle ønske de kunne ta ut enda flere enn 32 ulver ulvesona.

Latterlig vedtak

Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet mener vedtaket i rovdyrnemndene er en latterlig parodi. Han mener uttak av 32 ulver i ulvesona er absurd i moderne naturforvaltning.

– Det er ekstremt konfliktdrivende. De ber jo bare om å bli overprøvd av miljødepartementet, sier Håpnes som mener nemnda har gjort vedtak på feil grunnlag.

Arnodd Håpnes

FEIL GRUNNLAG: Arnodd Håpnes mener vedtaket i rovviltnemnda er basert på feil faglig grunnlag.

Foto: Naturvernforbundet

Han sier at av de 80 helnorske ulvene som nemndene baserer seg på er allerede flere felt i lisensjakt i vinter slik at det riktige tallet er mellom 50 og 60 helnorske ulver i Norge.

– Vi forholder oss til sekretariatet sitt fremlegg som er grundig faglig sett, sier leder i rovviltnemnda i Hedmark Stein Tronsmoen om at de baserer seg på at det er 80 helnorske ulver i Norge.

Han mener er så mye ulv at om det blir tatt ut 44 ulver er de fortsatt ikke nede på det bestandsmålet som Stortinget har vedtatt.

Siden nemnda regner med at det kommer klager på vedtaket er dato for neste møte allerede satt. Og etter det regner han med saken blir avgjort av departementet.

Flere saker fra Innlandet