Hopp til innhold

Brunbjørn felt i Innlandet

Mandag kveld ble en hannbjørn felt etter at den hadde drept to sauer og skadet to til.

Bjørn felt i Innlandet

FELT: Dette er bjørnen som ble felt mandag kveld.

Foto: Thormod Steenberg

Det var over ti jegere med til sammen fem hunder som var ute for å jakte på en brunbjørn i Innlandet.

Det var det lokale beitelaget som søkte om skadefelling av bjørnen.

Slik gikk jakten for seg

Fellingsleder i region Hedmarken, Hamar, Thormod Steenberg ledet jakten på bjørnen.

Vi fikk en melding om skadd sau, drept sau, på søndagskvelden. Vi fikk dokumentert den skaden som Statens naturoppsyn hadde registrert. Vi fikk selve fellingstillatelsen fra Statsforvalteren på mandag morgen. Da sendte vi opp et par hundeekvipasjer, sier han.

Klokka halv ni mandag kveld fikk jegerne bjørnen på beina og slapp en løshund som dro etter den.

Bjørnen kom rett på en jaktpost, så ble den skutt. Vi fant den død rundt femti meter fra posten hvor jegeren satt.

Bjørnen var en hannbjørn og veide 81,5 kilo. Det er anslått at bjørnen var 3 år gammel.

Ga skadefellingstillatelse

Seniorrådgiver ved Statsforvalteren i Innlandet, Rannveig Helgesen, forteller at det ble gitt en skadefellingstillatelse på en bjørn etter påviste skader i området rundt Hamar kommune mandag kveld.

– Dette er snakk om ferske skader, sier hun.

Oversikt over en av skadene den felte bjørnen står bak.

Utklipp fra Rovbase.no. Dette er en av registreringene av sau skadet eller drept av bjørnen.

Foto: Rovbase.no

Hun forteller at Hamar kommune hadde ansvaret for skadefellingsforsøket, de tok utgangspunkt i den ferskeste saken og sporet bjørnen som ble felt på mandag kveld.

– Bjørnen ble felt så vidt over på siden til Åmot kommune fra Hamar kommune. Så langt ligger det påvist fire skader på sau i databasen, det er snakk om flere skader som ikke er lagt ut på Rovbase.no enda, sier hun.

Brunbjørn er en sterkt truet art

Hannbjørn besøker hårfelle i Pasvikdalen sommeren 2023.
Foto: Viltkamera / NIBIO

Brunbjørnen er oppført som en sterkt truet art på listene til Artsdatabanken.

Brunbjørn, er et pattedyr. Den er det største landlevende rovdyret på det europeiske fastlandet. Arten finnes i store områder av Eurasia og Nord-Amerika, men er utryddet i mange tettbygde land.

Flere saker fra Innlandet

axel-130724

Axel (79) spring nesten 700 kilometer for å heidre avdød venn

Død elg

Elgen i Noreg er sjuk – nå vil myndigheitene finne ut kvifor