Hopp til innhold

Rådmannen i Nordre Land slutter

Rådmannen i Nordre Land, Jarle Snekkestad, begynner i ny jobb 1. januar. Kommunen har den siste tiden fått massiv kritikk for å ikke drive et forsvarlig barnevern.

Rådmann i Nordre Land, Jarle Snekkestad, forlater kontrollutvalgsmøte.

FORLATER KOMMUNENE: Jarle Snekkestad, rådmann i Nordre Land, starter i ny jobb i januar. Her avbildet i kontrollutvalgsmøte 13.11. Sittende: Kontrollutvalgsleder Hans Moon, gående bak: sekretær i kontrollutvalget Kjetil Solbrækken.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / Lars Erik Skrefsrud

Nyheten ble lagt ut på kommunens hjemmeside i dag. Rådmann Jarle Snekkestad har takket ja til tilbud om prosjektlederstilling for Stor-Oslo Nord og regionalt utviklingsarbeid i Gjøvikregionen Utvikling. Han starter i stillingen i januar.

– Jeg søkte på jobben, og har takket ja. Det er en spennende stilling, og jeg har ønsket meg tilbake til en prosjektlederjobb. Men ja, det har vært en krevende tid i Nordre Land, forklarer Jarle Snekkestad.

Kritikk fra Fylkesmannen - 89 prosent avvik

Barnevernet i Land-kommunene, som rådmannen er øverste leder for, har den siste tiden fått massiv kritikk fra Fylkesmannen på grunn av store antall avvik og brudd på barnevernsloven.

Barnevernet i Nordre Land har sammenslått barnevern med nabokommunen Søndre Land, men det er Nordre Land som er vertskommune for tjenesten.

Rapporten fra Fylkesmannen som kom i mars, viste at det hadde forekommet lovbrudd i 89 prosent av sakene. Blant annet ventet en familie to og et halvt år på en avgjørelse om tilbakeføring av barn fra fosterhjem.

– Krevende periode

Snekkestad sier til NRK at det er et viktig spørsmål om han kunne gjort noe annerledes som øverste leder for barnevernet i Land.

– Det har vært en krevende periode for barnevernet, og det er det fortsatt. Man må alltid spørre seg om man kunne gjort noe annerledes. I ettertid ser vi at jeg, og også andre i organisasjonen, kunne ha gjort ting noe annerledes. Vi ser at omfanget av sakene var større enn vi var klar over, og dette var krevende å få oversikt over, forklarer Snekkestad.

Det arbeides med en ekstern rapport om kommunens arbeid med barnevern, som egentlig skulle legges fram for kontrollutvalget 13.11. Denne ble på oppfordring fra rådmannen utsatt, fordi han ikke føler at han har kommet godt nok til orde med sin side av saken.

Det vil bli holdt et ekstraordinært kontrollutvalg 11. desember, og planen er at rapporten skal behandles på kommunestyremøte 18. desember.