Hopp til innhold

Vil flytte genetisk viktig ulv til dyrepark

Leder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems, mener ulven som er observert i Brumunddal må felles eller flyttes raskt, før den etablerer seg i området.

Ulven regnes som genetisk viktig for den svensk-norske ulvestammen, og har ført til full stans i lisensfellinga av all ulv i store deler av regionen.

Gjems kaller det en parodi at dette skjer i ett av de tetteste beiteområdene i Norge.

– Jeg kan ikke forstå at den ikke har blitt fjerna, dette er en umulig situasjon.

Gjems har foreslått å flytte ulven til en dyrepark slik at lisensfellinga kan fortsette.

– Så seint som i går slo regjeringa fast at utmarksbeite er en viktig del av sjølforsyninga vår, sier Gjems.

Lederen i Innlandet Bondelag frykter og at dette kan føre til en utvidelse av ulvesona.

– Det er stor nok problematikk med den ulvesona vi har i Innlandet, sier Gjems.

Flere saker fra Innlandet