Hopp til innhold

Hjelper flerkulturelle i identitetskrise: – Jeg kan være både norsk og somalisk

Fatima Ali (15) har kjent på følelsen av å ikke høre til. Et nytt kursopplegg for flerkulturell ungdom ble løsningen.

Fatima Ali

TO KULTURER: Fatima Ali (15) er født i Norge, og føler seg norsk. Men foreldrene er fra Somalia, så hun kjenner tilhørighet der også.

Foto: Stein S. Eide / NRK

Fatima Ali (15) fra Elverum er født og oppvokst i Norge, men begge foreldrene hennes er fra Somalia. Gjennom oppveksten har hun kjent på en følelse av å ikke høre til.

– Når man er født i Norge, så ser man på seg selv som norsk. Men det gjør ikke andre, fordi man ikke ser etnisk norsk ut, sier hun.

Men den følelsen har hun fått hjelp med på stiftelsen Flexid sin kurspilot med mål om å gjøre flerkulturelle ungdommer tryggere på egen identitet.

Så langt har noen tusen unge i 48 kommuner landet rundt deltatt på kurset.

Les også Rasisme ble møtt med innsamlingsaksjon - nå blir det bunad

Familien Hargrave

Lærer om egen identitet

I oppveksten synes Fatima Ali at det var vanskelig å bli vant til forskjellene mellom Norge og Somalia.

En av forskjellene er at nordmenn er mer innadvendte og holder seg mer for seg selv enn folk i hjemlandet, forteller hun.

Det samme har kurskamerat Yorkabed Kidane (15) kjent på. Han er født i Norge, og har foreldre fra Eritrea.

Yorkabed Kidane

– I hjemlandet hilser man på folk på gata og er ikke sjenert. Sånn er det ikke her, sier Yorkabed Kidane.

– Her er det «jeg»-samfunn, mens i Eritrea er det mer «vi»-samfunn.

Men etter å ha deltatt på kursopplegget mener ungdommene at det er lettere å håndtere, fordi de har lært mer om sin egen identitet og det å være flerkulturell.

Og de er enige om hva som er det viktigste de har lært; det går an å ha to kulturer på samme tid.

– Jeg trenger ikke å bare være eritreisk. Jeg kan ta gode verdier fra både Norge og Eritrea, forteller Yorkabed.

Les også Basmeena (21) først i landet med hijab i ambulansetjenesten

Basmeena Sidikyar

Skal støtte skolene

Kurspiloten er satt i gang av stiftelsen Flexid på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (Udir).

Atle Teksum er avdelingsdirektør for avdeling for barnehage og skolemiljø i Udir.

Han forteller at kurspiloten ble lyst ut for å støtte skolene i deres arbeid med inkludering og samarbeidet mellom skole og hjem.

Portrett av Atle Teksum

VERDIFULLT: – Målet er at kurset skal være et verdifullt bidrag for ungdommene selv og menneskene rundt dem, sier Teksum.

Foto: Utdanningsdirektoratet

– Unge med flerkulturell oppvekst kan oppleve at de strever mer med egen identitet og tilhørighet enn andre, sier Teksum.

Derfor er målet at kurset skal gi støtte til ungdommers tanker om egen identitet, og bidra til at de opplever at de blir godt inkludert og har en tilhørighet.

Teksum mener også at kurset kan ha betydning for samfunnet.

– Arbeidet deltakerne gjør skal bidra til å fremme samhørighet til fellesskapet og forebygge ekskluderende motsetninger i et flerkulturelt samfunn.

Prosjektet skal også samle inn perspektiver som direktoratet kan bruke i arbeidet med å utvikle relevante kompetanseutviklingstiltak i skolen.

Les også Mobbing øker på alle skoletrinn: – Kanskje blitt lettere å være stygge mot hverandre

Sandra Lorenze Vestnes

Økende interesse for kurset

Wenche Brusevolddalen er prosjektleder for kurspiloten i Elverum. Hun forteller at noe av det viktigste ungdommene gjør på kurset er å dele erfaringer.

– Flerkulturelle ungdommer står overfor andre valg og dilemmaer enn mange andre norske ungdommer gjør, sier hun.

Wenche Brusevolddalen

TRYGGE: Brusevolddalen forteller at mange av ungdommene mangler ordene for tankene og utfordringene man møter. Derfor skal kurset trygge dem.

Foto: Stein S. Eide / NRK

Så langt har kurset fått utelukkende positive tilbakemeldinger fra ungdommene.

Brusevolddalen forteller at de gjennom kurset møter andre med samme erfaringer, og at de føler seg som del av et fellesskap.

Nå ser de økende interesse for kurset, og det er ikke bare unge med foreldre fra andre land som kan delta.

Brusevolddalen forteller at også samer, adopterte, forsvarsbarn og romanifolk er blant dem som kan ha nytte av det flerkulturelle kurset.

Flexid

POSITIVT: Så langt har kurspiloten fått utelukkende positive tilbakemeldinger.

Foto: Stein S. Eide / NRK