Hopp til innhold

Mobbing øker på alle skoletrinn: – Kanskje blitt lettere å være stygge mot hverandre

Andelen elever som opplever mobbing økte på alle trinn fra 2021 til 2022. Det viser Elevundersøkelsen 2022, og Nordland kommer dårligst ut.

Sandra Lorenze Vestnes

– Det er skremmende. Jeg tenker at de som vokser opp nå skulle være bedre, men det viser seg jo at det er de ikke. De trenger samme opplæring som vi trenger, sier videregåendeelev Sandra Lorenze Vestnes.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Det å ha det trygt og godt på skolen er en helt klar lovfesta rettighet som elevene våre har, sier kunnskapsminister Tonje Brenna

Hun mener de nyeste tallene er alvorlige.

I flere år har man sett en synkende trend i antall som blir mobbet.

Den trenden har nå snudd.

Undersøkelsen viser også at mobbing er mest utbredt blant de yngste elevene.

Nordland er det fylket med den høyeste andelen elever som rapporterer om mobbing på 7. trinn.

Den digitale hverdagen blir stadig større del av elevers hverdag. Det har også gjort digital mobbing til et reelt problem.

Tidligere var det de eldste som opplevde å bli mobbet digitalt.

Den trenden har også snudd de siste tre årene.

Andelen elever på 7. trinn som har opplevd digital mobbing er nesten doblet siden 2017.

– Det gjør veldig vondt.

– Det er skremmende. Jeg tenker at de som vokser opp nå skulle være bedre, men det viser seg jo at det er de ikke. De trenger samme opplæring som vi trenger.

Det sier Sandra Lorenze Vestnes fra Bodø. Hun har selv opplevd å bli mobbet digitalt, og har engasjert seg i kampen mot netthets.

Sandra Lorenze Vestnes

Sandra Lorenze Vestnes fra Bodø sier at mobbing på sosiale medier gjør at det kan bli enda mer synlig og gjøre enda mer vondt.

Foto: Privat foto

– Det gjør veldig vondt. For noen kan digital mobbing føles mye verre ut enn den som skjer i skolegården.

– På sosiale medier er det flere som kan se det. Det er mye lettere at de som skriver det får backup, og da føler man seg kanskje litt mer alene.

Vestnes går på videregående, og er fjerde kandidat for Bodø Høyre. Hun tror at både pandemien og lærerstreiken er noe av årsaken til at det har blitt mer mobbing.

– Etter to år med pandemi og lærerstreik, så har man mistet de sosiale evnene sine.

– Når man sitter alene, blar på TikTok eller snakker med folk som man ikke kjenner så godt så har det blitt lettere å si stygge ting.

Hun tror at elever i dag ikke får like gode relasjoner som før pandemien:

– De som startet i åttende klasse og vg1 har ikke hatt mulighet til å bli kjent med hverandre på samme måte som før, fordi de starter så mye senere. Det har kanskje blitt lettere å være stygge mot hverandre.

Må bedre skolemiljøene

Leder for Elevorganisasjonen, Aslak Berntsen Husby, mener – i likhet med Vestnes – at vi nå betaler for at skolemiljøene ble svekket under pandemien og lærerstreiken.

– Dårlig skolemiljø fører til mer mobbing fordi elever ønsker å sikre sin plass i fellesskapet ved å dytte andre elever ned, sier han.

Aslak Berntsen Husby er leder for Elevorganisasjonen.

Aslak Berntsen Husby er leder for Elevorganisasjonen.

Foto: Eivind Lotsberg / Elevorganisasjonen

Husby mener skolene trenger mer målrettede tiltak for å forbedre klassemiljøene i norsk skole.

– Det må komme tydelige føringer fra regjeringen om hvordan mobbeforebygging skal gjennomføres.

Ifølge Husby opererer skoler i dag veldig ulikt. Blant annet er den overordnede visjonen og tankegangen om hvordan man skal forebygge mobbing vag.

– Det er ikke definert nok og det må vi jobbe med.

– Hvis vi ikke begynner å fokusere mer på å forebygge mobbingen så vil vi ikke klare så snu statistikken.

Han mener fokuset bør ligge på forebygging. Det mener han må gjøres i klasserommene og mellom elevene.

Les også Ny studie: Mobbing kan gi like store traumer som det å oppleve vold i familien

Mobbing kan ha like store konsekvenser som det å oppleve vold i familien

Må jobbes med lokalt

– Unger må ha det bra og være trygge for å kunne lære. Skolene våre skal være trygge. Derfor er det veldig alvorlig at det nå er en såpass økning i de som opplever mobbing.

Brenna mener det må jobbes lokalt for å forebygge mobbing.

Tonje Brenna

Kunnskapsminister, Tonje Brenna.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Den digitale verden elevene våre er i, gjør at mobbing på skolen fort kan vedvare gjennom dagen på digitale plattformer, sier Brenna.

Mobbing skjer overalt. Sosiale medier har gjort mobberne så godt som ustoppelig.

– Det gjør problemet mer alvorlig fordi elevene ikke får fri fra mobbinga. Dette må man jobbe godt og helhetlig med sånn vi også oppfører oss godt på internett hvis vi har kontakt med noen i klassen der.

Brenna oppfordrer alle som jobber med barn og unge til å ta statistikken på alvor og jobbe med skolemiljøet på hver enkelt skole.

– Jeg tror måten vi opplever å gå på skolen gjør noe med hvordan vi ser på samfunnet. Hvis du ikke opplever det som trygt å gå på skolen, så tror jeg det er noe du bærer med deg inn i voksenlivet og kan gjøre noe med tilliten til samfunnet.

–Det at flere blir mobbet er først og fremst alvorlig for den enkelte, men også for oss som samfunn.

Les også Sandras kamp mot mobbing gjorde henne til mobbeoffer – og gjest hos prinsessen

Sandra Lorenze Vestnes

Skuffende og alvorlig

Mobbeombud i Nordland fylkeskommune, Lasse Knutsen, ser på situasjonen som alvorlig.

Selv om det gjøres mye bra på skoler i Nordland er det skuffende og alvorlig å se at Nordland kommer så dårlig ut på statistikken når det gjelder mobbetall.

Knutsen skriver i en e-post til NRK at Mobbeombudet erfarer at det er noen fellestrekk ved de skolene som strever med høye mobbetall.

Det handler om forståelse av nulltoleranse, evne til å oppdage og følge opp mobbing og utenforskap, varierende kvalitet på tiltak og iverksettelse av disse og til slutt manglende evne til å møte både elever og foreldre med anerkjennelse og forståelse.

Vi trenger et krafttak i hele Nordlandssamfunnet der alle voksne tar sin del av ansvaret for å skape gode trygge oppvekst- og læringsmiljø.