Kameratene har investert fire millioner - prosjektet stoppes av nytt flomkart

VÅGÅ (NRK): Fare for skred og flom lammer flere titalls norske kommuner. – Håpløst, sier ordfører.

Brage Weldingh og Harald Brimi ønsker å bli næringsdrivende i Vågå sentrum.

SKUFFET: Brage Weldingh og Harald Brimi kjøpte for tre år siden et nedlagt butikklokale i Vågå sentrum. Etter flere år med tanker rundt hva de skulle bruke bygget til, hadde de endelig lagt en plan. Nå kan hele prosjektet bli utsatt på ubestemt tid.

Foto: Even Lusæter / NRK

I idylliske Vågå i Gudbrandsdalen renner elva Finna tvers gjennom sentrum.

Elva er et ynda fotoobjekt for både turister og fastboende, men byr samtidig på store utfordringer for kommunen.

Finna er nemlig en av landets mest flomfarlige elver. Et skred i de trange passasjene ovenfor sentrum vil få katastrofale følger.

Flomfaren setter en stopper for all ny virksomhet i sentrum i Vågå, Vågåmo. Flere titalls norske kommuner er i samme situasjon.

Flom i Vågå i 1938.

FLOM: Sist Finna raserte sentrum i Vågå, Vågåmo, var i 1938. Ifølge NVE er det ikke større flomfare i Vågåmo nå enn tidligere, men de nye kartene viser bedre hvilke områder som er utsatt. - Slik kan man unngå å bygge seg inn i nye farer, opplyser de.

Foto: Ukjent/Vågå historielag

Satsa millioner - fikk blankt nei

For tre år siden kjøpte kameratene Harald Brimi og Brage Weldingh et nedlagt butikklokale i sentrum.

Millionbeløp og tusenvis av dugnadstimer senere var de klare for å realisere sine planer: De hadde landet på å bygge huset om til et overnattingssted.

Kameratene har allerede investert rundt 4,5 millioner i prosjektet, som er kostnadsberegnet til mellom 10 og 12 millioner.

Men da de skulle søke om bruksendring for bygget, ble det blankt nei.

Huset som skulle bygges om til overnattingssted i Vågå sentrum.

STORE PLANER: I dette huset hadde kameratene planlagt å starte et overnattingssted. Det blir det trolig ikke noe av før Vågå har blitt sikret mot flom.

Foto: Even Lusæter / NRK

Et nytt faresonekart fra Noregs vassdrags og energidirektorat (NVE) viser nemlig at hele Vågåmo er utsatt for skred og flom.

– Vi må innrømme at det var et slag i trynet, sier Harald Brimi.

Ordfører i Vågå, Harald Sve Bjørndal, er enig.

– I og med at hele kommunesenteret vårt er utsatt for flom, så er det en håpløs situasjon.

Det er kommunen som er plan- og bygningsmyndighet og skal ivareta kravene i byggteknisk forskrift.

Som myndighet er de dermed nødt til å forholde seg til den beste mulige informasjonen som foreligger om skred og flom.

Ordfører i Vågå, Harald Sve Bjørndal

OPPGITT: Vågåordfører Harald Sve Bjørndal sier det er utfordrende for kommunen med flom- og skredfaren som foreligger.

Foto: Even Lusæter / NRK

Gjelder en lang rekke kommuner

Vågå har søkt NVE om bistand til å sikre elva. Men det er de ikke alene om.

Fleire titalls kommunar er i samme situasjon.

Lista over kommuner som trenger sikring, blir enda lenger om flere scenarioer tas med.

Mange kommuner trenger for eksempel sikring av områder med kvikkleire. Andre har behov for sikring mot jorderosjon og snøskred.

Toril Hofshagen

HAR UNDERSØKT: En ny kartlegging fra NVE viser at ei lang rekke norske kommuner har behov for omfattende sikring mot ras og flom. Ifølge regionsjef Toril Hofshagen er kartleggingen er basert på feltarbeid og undersøkelser i terrenget, i tillegg til bruk av avanserte kartverktøy og skredmodeller, samt kunnskap om tidligere hendelser.

Foto: NVE

Hele lista over kommuner som trenger sikring, ligger på NVEs hjemmesider. Regionsjef Toril Hofshagen presiserer at oversikten ikke er fullstendig.

Likevel er prislappen for behovene som er listet opp, allerede på nær 4 milliarder kroner.

– Det kommer stadig inn flere prosjekter. Vi vil i løpet av 2020 gjøre en helhetlig analyse av det nasjonale behovet for sikring mot flom og skred, sier Hofshagen.

Hun sier at tiltak for å sikre Vågåmo alene vil trolig koste over hundre millioner kroner, men det er ikke gjort noen beregninger på dette enda.

– Vi mottok rett før jul en søknad fra Vågå kommune om bistand til sikring. Denne skal vi behandle så raskt som mulig. NVE mottar hvert år en rekke slike søknader, som må gjennom en prioritering på nasjonalt nivå, avslutter Hofshagen.

Flom Skjåk

FLOM: Store deler av Ottadalen og Gudbrandsdalen er utsatt for flom og skred, og NVE har brukt mye ressurser de siste årene på å sikre blant annet Kvam og Lom, og rydde opp etter flommen i Skjåk i 2018 (bildet).

Foto: Politiet