Hopp til innhold

Forsikringsselskap tapte flomstrid i Gudbrandsdalen

Gjensidige Forsikring tapte i Eidsivating lagmannsrett og må betale for hus som ble flomskadd to ganger.

Skadar etter flaumen

ØDELAGT AV FLOMMEN: Gjensidige mener Nord-Fron kommune ikke burde gitt huseierne Helge og Unni Tove Hansen tillatelse til å bygge opp igjen huset sitt på den flomutsatte tomta. Her er det nesten nybygde huset som ble ødelagt av flommen i 2013.

Foto: Fredrik Solbu Jullumstrø / NRK

Det var i juni 2011 at boligen til Helge og Unni Tove Hansen i Kvam ble totalskadd i flom. Kommunen ga dem tillatelse til å bygge nytt hus på samme tomt. Området skulle nemlig flomsikres, og ble ansett som trygt.

Til tross for dette ble det nye huset tatt av en ny flom i 2013.

Gjensidige Forsikring har utbetalt erstatning til ekteparet, som etter dette bygde hus et annet sted i Kvam. Men de mente det var kommunen som måtte ta ansvaret.

Svært skuffet

Merete Anita Utgård, advokat

MÅ TA REGNINGA: Advokat Merete A. Utgård representerte Gjensidige i ankesaken der hun blant annet var på befaring på Kvam.

Foto: Hans Andreas Solbakken / NRK

Dermed havnet saken i retten. Gjensidige Forsikring tapte også i tingretten, men anket saken.

Nå har lagmannsretten konkludert i striden om hvor stort ansvar Nord-Fron kommune hadde ved å tillate bygging i et flomutsatt område.

– Denne dommen er et alvorlig tilbakesteg for skadeforebygging i Norge og setter kommune-Norge tilbake i tid når det gjelder ansvarsplassering, sier Merete A. Utgård, Gjensidiges advokat, i en e-post til NRK.

Hun mener det er åpenbart at kommunen har opptrådt uaktsomt da de tillot bygging i et flomutsatt område, men registrerer at lagmannsretten har et annet syn.

Fornøyde i kommunen

I tingrettsdommen fra 2017 der kommunen fikk medhold, heter det at «retten legger etter bevisføringen til grunn at sikringstiltak var i iverksatt, og ville være ferdigstilt før neste vårflom. Ingen forutså en ny lignende hendelse».

Ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad, var spent på utfallet av ankesaken.

– Først og fremst er vi veldig godt fornøyd med resultatet. Det viser at vi har gjort de riktige vurderingene i tett samarbeid med NVE og nå håper jeg saken er ferdig en gang for alle, sier Støstad.

Det første huset til Helge og Unni Tove Hansen som ble tatt i flom

ØDELAGT: Dette huset var det første ekteparet Hansen mista i flom. Det var i 2011. De bygde et nytt hus samme sted, men det nye huset ble tatt av vannet i 2013.

Foto: NRK

Nord-Fron er ikke alene om få varsler fra Gjensidige med krav om tilbakebetaling. Så langt i år har forsikringsselskapet sendt ut regressvarsel til 61 kommuner på grunn av naturskader. I 2018 sendte de varsel i 198 saker, mens tallet året før var 195 saker.

– Hvis vi hadde tapt denne saken her, så hadde det fått store konsekvenser ikke bare for oss, men for kommuner i hele Norge, sier Støstad.

– Vi frykter at denne dommen kan gjøre kommune-Norge tilbakelent når det gjelder hvor det skal være lov å bygge, sier Utgård.

Må få ro

Helge Hansen har mista huset sitt i flom to ganger

FLOMOFFER: Helge Hansen og kona Unni Tove har mista huset sitt to ganger i flom. De har fått erstatning og bygd hus et annet sted i bygda. Nå er kommunen og Gjensidige uenige om hvem som skal ta regninga.

Foto: Hans Andreas Solbakken / NRK

Huseier Helge Hansen stolte på kommunen da han fikk beskjed om at det var trygt å bygge på samme tomt etter huset ble tatt av flom i 2011. Bare to år senere ble det nye huset tatt av vannmassene.

Hele prosessen med to rettssaker har vært en påkjenning, sier ordføreren i Nord-Fron.

– For familien som har fått saken sin rippet opp igjen gang på gang, har dette vært en stor belastning, så nå er vi veldig fornøyd med at det har kommet en dom og at vi kan gå videre og legge dette bak oss, sier Rune Støstad.

Nord-Fron kommune var representert av advokat Espen Ostling og advokatfullmektig Hedda Rysst-

Denne vinteren har vi fått oppleve et nytt norsk vær. Et farligere vær, som ekspertene mener kommer til å ta liv. Ifølge myndighetene bor så mange som 160 000 nordmenn på potensielt farlige steder. Likevel har ikke kommunene gjort sin lovpålagte jobb med å kartlegge sikkerheten vår. Møt fire familier som er tatt av været, og som må finne nye steder å bo. Og se hvor mange fylker som kan være farlige.

Denne vinteren har vi fått oppleve et nytt norsk vær. Et farligere vær, som ekspertene mener kommer til å ta liv. Ifølge myndighetene bor så mange som 160 000 nordmenn på potensielt farlige steder. Likevel har ikke kommunene gjort sin lovpålagte jobb med å kartlegge sikkerheten vår. Møt fire familier som er tatt av været, og som må finne nye steder å bo. Og se hvor mange fylker som kan være farlige.

Flere saker fra Innlandet