Hopp til innhold

Ny treningsmetode gir kolssyke et bedre liv

LILLEHAMMER (NRK): Et stort norsk forskningsprosjekt viser at en spesiell type styrketrening gir svært gode resultater for kolspasienter.

Marit Opsahlhagen trener styrketrening

STERK: Marit Opsahlhagen tok 135 kilo med ett ben på slutten av prosjektet. – Jeg er like sterk som en 17-åring, sier Marit.

Foto: Ole Martin Ringlund / NRK

– Jeg klarte 135 kilo med en fot i beinpress på siste treninga her! Det sier en meget fornøyd og entusiastisk Marit Opsahlhagen fra Gausdal.

76-åringen har hatt kols i nærmere 15 år og har nettopp avsluttet deltagelsen sin i en av Norges største studier av kolspasienter, og hvordan de kan rehabiliteres best mulig.

Vanligvis brukes kondisjonstrening i rehabilitering av kolspasienter. Nå kan det tyde på at styrketrening, der du bruker et bein av gangen, har en mye større effekt på hverdagen for kolsrammede.

Liten effekt av vanlig trening

Forsker Knut Sindre Mølmen, Høgskolen i Innlandet

FORNØYD: Forsker på Høgskolen i Innlandet, Knut Sindre Mølmen, konkluderer med at styrketrening kan gi kolspasienter økt velvære og bedring i sykdomstilstanden.

Foto: Ole Martin Ringlund / NRK

Forskningsprosjektet, som har vært et samarbeid mellom Granheim lungesykehus, Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet, har vart i nesten to år. 80 personer har vært med.

Tidligere har det vist seg at mange med kols har dårligere treningseffekt enn friske når det gjelder utholdenhetstrening. Grunnen er at kols gjør det svært vanskelig å puste, og det er anstrengende med trening som gir høy puls.

– Vi hadde med helt friske i gruppa som kontrollpersoner, og resultatene viser at kolspasientene fikk like god effekt av styrketreningen som de friske, sier forsker på Høgskolen i Innlandet, Knut Sindre Mølmen.

Grunnen til at forskerne ville at kolspasientene skulle gjøre beinøvelsene med et bein av gangen, i stedet for begge, var for å hindre at pusten skulle gjøre at de ikke klarte å trene nok.

– De som har vært med har altså blitt mye sterkere. Det betyr at det blir lettere å gjøre daglige gjøremål. Det er rett og slett energiøkonomisk å være sterk, forteller Mølmen.

Han mener også at styrketrening er mer lavterskel for mange, og lettere å motivere seg til enn utholdenhetstrening.

Styrketrening har god effekt på kols-pasienter

TRENINGSGLAD: Marit Opsahlhagen tar skikkelig imens en fornøyd forsker og trener, Knut Sindre Mølmen, følger med.

Foto: Ole Martin Ringlund / NRK

Ny hverdag

Marit Opsahlhagen har jobbet som hjelpepleier med mange tunge løft hele sitt voksne arbeidsliv. Hun kommer fra gård og har dermed vært vant med å ta i et tak, men har aldri trent spesifikk styrke.

Med de erfaringene hun har etter dette forskningsprosjektet er det ikke snakk om å slutte nå. Hverdagen har rett og slett blitt så mye bedre med en sterkere kropp.

– Jeg har begynt på treningssenteret i Follebu. Der skal jeg trene styrke to ganger i uka framover!

– Hvorfor det?

– Jeg gjør dette for å få et bedre liv. Det er målet. Ikke at jeg skal leve så lenge, men at jeg skal ha det best mulig mens jeg er her. Og styrketrening gir meg et bedre liv, forteller den spreke, og sterke, 76-åringen.

Flere saker fra Innlandet

Regn.

Varsler regn og flomfare: Dette bør du gjøre nå