Hopp til innhold

NTNU Gjøvik

 • Universitetet i Oslo har satt planene i Innlandet på vent

  — Regjeringens beslutning er særdeles krevende for Universitetet i Oslo, Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst, sier UiO-rektor Svein Stølen til Khrono.

  Han får støtte fra blant andre lokal prosjektleder ved Sykehuset Innlandet, Trine Finnes, som bekrefter overfor Khrono at også sykehuset ser på det hele som en svært krevende situasjon.

  4. september gjorde forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) det kjent at deler av NTNUs medisinutdanning skal flyttes til Sykehuset Innlandet på Gjøvik.

  Nå bekrefter både Stølen og administrerende direktør ved Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard, at etableringen av UiOs campus ved Sykehuset Innlandet er satt på vent.

  Andersgaard opplyser til Khrono at sykehuset har en løpende samarbeidsavtale med UiO, som de vil forholde seg til inntil videre.

  Det er Helse- og omsorgsdepartementet som gir oppdrag til helseforetakene gjennom de regionale foretakene.

  — Sykehuset Innlandet avventer et formelt oppdrag i denne styringslinjen, melder Andersgaard.

  Den første pekepinnen på hva som skjer videre kommer i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet fredag 6. oktober.

  Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) bekrefter nemlig at forslaget om at NTNUs legeutdanning kommer i statsbudsjettet, men presiserer samtidig at det skal vedtas fram mot jul.

 • Medisinutdanning til Gjøvik

  Regjeringen har besluttet å opprette en medisinutdanning på Gjøvik. Nyheten ble sluppet på en pressekonferanse ved NTNU på Kallerud mandag morgen.

  – Dette er en viktig og riktig prioritering av regjeringen. Vi trenger at flere leger utdanner seg i Norge, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp).

 • Midlar til satsing på cybersikkerheit ved NTNU

  Det europeiske forsvarsfondet (EDF) gir 450 millionar kroner til forskings- og utviklingsprosjekt på cybersikkerheit. Dette fører til at det blir auka satsing på digitalt forsvar og beredskap blant anna ved NTNU i Gjøvik.

  – Vi skal utvikle teknologi for å teste, trene og øve på digitale løysingar innan cyberforsvar, seier Nils Kalstad som er leiar for institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU i Gjøvik.

  Til saman 19 norske aktørar er med i prosjekt som får pengar frå EDF. No er det første gong at to prosjekt er leia av norske grupper. Desse er leia av Kongsberg Defence & Aerospace og NFM Group.

  NTNU i Gjøvik er med på det Kongsberg Defence og & Aerospace leiar og på prosjektet leia av Austrian Institute of Technology (AIT). Kalstad trur at midlane vil bety fem til ti prosjektstillingar ved NTNU. Heile elleve nye småbedrifter får no delta i EDF-prosjekt.

  – Det er all grunn til å rosa norsk forsvarsindustri og forskingsmiljø for dette, seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i ei pressemelding.

  Soldater foran datamaskin med grafer fra radiospektrum
  Foto: Kristian Kapelrud / Forsvaret
 • 10,8 millioner til forskning

  Marianne Sundlisæter Skinner ved NTNU i Gjøvik har fått 10,8 millioner kroner til å studere nytten av kommunale akutte døgnenheter. Bakgrunnen er Forskningsrådets årlige tildeling. Av 2000 søknader til Forskningsrådet nådde 260 opp.

Flere saker fra Innlandet