Hopp til innhold

Norges første kvinnelige prest ble ordinert i Vang

19. mars 1961 ble Norges første kvinnelige prest ordinert. Det skjedde i Vang kirke i dagens Hamar kommune, men ikke uten bråk.

Ingrid Bjerkås ordineres som prest

19. mars 1961: Ingrid Bjerkås ordineres til prest av biskop Kristian Schjelderup i Vang kirke.

Foto: Aage Storløkken / Scanpix

Allerede i 1938 vedtok Stortinget en endring av embetsmannsloven som åpnet for at kvinner kunne bli prester. Men de burde ikke ansettes i menigheter som var mot kvinnelige prester (Kilde: Wikipedia).

Satans utsending

23 år etter lovendringen var motstanden mot kvinnelige prester fortsatt sterk. Men da Ingrid Bjerkås nærmet seg 60 år og var bestemor, fikk hun hjelp av biskop Kristian Schjelderup i Hamar.

HISTORISKEBILDER

Ingrid Bjerkås, Norges første kvinnelige prest.

Foto: Storløkken, Aage / Scanpix

For å hjelpe Bjerkås, innstilte Schjelderup henne til et vikariat i Hamar bispedømme. 3. mars 1961 fikk Ingrid Bjerkås ordinasjonstillatelse fra Kongen i statsråd for å bli ordinert til vikartjeneste i Hamar bispedømme.

Men noen motstandere mot kvinnelige prester gikk så langt at de kalte henne «en satans utsending» fordi hun var kvinne og prest.

Stappfull kirke

Det var stor interesse rundt saken med Bjerkås, og 19. mars 1961 var 1200 mennesker på plass i kirken, og mange fikk ikke plass. Det ble derfor satt opp høyttalere utenfor kirken, slik at folk der kunne følge med.

– Jeg ser det slik at Gud har villet gi oss kvinner et kall, så vel som mennene. Og vi kvinner kan ikke si «neida, vi er bare kvinner og kan ikke ta på oss slike ting», sa Ingrid Bjerkås.

Samtidig kom det massive protester mot henne, og seks av de ni biskopene sendte ut et protestbrev der de oppfordret alle prester og menigheter til boikott av den kvinnelige presten.

– Jeg husker det som en veldig skuffelse at biskopene kom med det brevet. Jeg trodde alt var i orden, jeg hadde tatt min eksamen og fulgte norsk lov, sa Bjerkås.

Norges første kvinnelige prest ble boikottet

Fikk jobb på Senja

Ingrid Bjerkås ville helst bli prest i Hamar bispedømme, men aksjonen som oppmuntret mannlige prester til å søke stillingene hun søkte, blokkerte i stor grad mulighetene hennes. Til slutt endte hun opp med prestejobb på Senja.

I 1966 fikk hun en ærespris fra Norske Kvinners Nasjonalråd for å ha «hatt mot og hadde fått styrke nok til å være vårt lands første kvinnelige prest». Hun fikk også Petter Dass-medaljen for å ha vært den første kvinnelige presten i Nord-Norge.

Og i 1993 sto Hamar bispedømme igjen for en historisk begivenhet: Den norske kirke fikk sin første kvinnelige biskop da Rosemarie Køhn ble biskop i Hamar bispedømme.

Flere saker fra Innlandet