Hopp til innhold

NFU: – Fylkesmannen bryter loven

Norsk forbund for utviklingshemmede mener Fylkesmannen i Hedmark bryter vergemålsloven og hindrer utviklingshemmede å bestemme over eget liv. Fylkesmannen avviser lovbrudd.

Fylkesmannen i Hedmark

AVVISER LOVBRUDD: Fylkesmannen i Hedmark avviser at de bryter vergemålsloven.

Foto: Wikimedia Commons

Norsk forbund for utviklingshemmede(NFU) har bedt Statens sivilrettsforvaltning om at de skal føre tilsyn med Fylkesmannen i Hedmark, fordi de mener at Fylkesmannen bryter vergemålsloven og FN-konvensjonen.

Hedvig Ekberg, assisterende generalsekretær NUF

BRUDD PÅ LOV OG FN-KONVENSJON: Assisterende generalsekretær hos Norsk forbund for funksjonshemmede, Hedvig Ekberg, hevder Fylkesmannen i Hedmark bryter vergemålsloven og FN-konvensjonen i forhold til behandling av mennesker med funksjonshemning.

Foto: NFU

– Vi ser at vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark har en lett tendens til å si at mennesker med utviklingshemning ikke har samtykkekompetanse og dermed ikke rett til å ta beslutninger over eget liv, sier assisterende generalsekretær Hedvig Ekberg i NFU.

Forbundet mener at Fylkesmannen hindrer utviklingshemmede å ha selvbestemmelsesrett.

– Vi mener dette er et klart brudd på både på vergemålsloven, men også på FN-konvensjonen, som Norge har underskrevet om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, sier Ekberg.

– Store begrensninger med makt og tvang

Ekberg viser til flere saker, blant dem saken om forbundets fylkeslagsleder i Hedmark Torill Vagstad. Vagstad ble blant annet ilagt besøksforbud mot en kvinne med utviklingshemning, men besøksforbudet ble senere opphevet i Sør-Østerdal tingrett.

Ekberg sier at Hedmark utpeker seg nå med fire saker, hvor forbundet mener at utviklingshemmede er fratatt selvråderett med makt og tvang.

– Vi ser en rekke saker i Hedmark, som er like i hvordan man behandler mennesker med utviklingshemning, hvor man legger inn restriksjoner i forhold til samvær med venner, familie, tilgang til telefon, internett, det å bevege seg fritt, så dette er ingen enkeltstående sak dessverre, sier Ekberg.

Ber om tilsyn

NFU har bedt om at Statens sivilrettsforvaltning skal føre tilsyn med Fylkesmannen i Hedmark i forhold til sakene.

– Vi håper at man skal si noe om at Fylkesmannens vergemålsavdeling har gått for langt, sier Ekberg.

Men direktør ved vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark, Bernhard Caspari, mener at de følger loven.

– Den påstanden har vi hørt tidligere, men vi mener at vi følger vergemålsloven slik vi skal, og det har vi indikasjoner på i forhold til andre fylkesmannsembeter, sier Caspari.

Han kjenner ikke til at det skal være en annen vergemålspraksis i Hedmark, sammenlignet med resten av landet.

– Vi kjenner ikke til det, så får det være opp til Statens sivilrettsforvaltning å ta stilling til bekymringsmeldingen fra NFU, og så får vi ta det til etterretning, sier Caspari.