Hopp til innhold

NFU-leder i Hedmark fikk besøksforbud hos kvinne

Fylkesleder Torill Vagstad i Norsk Forbund for Utviklingshemmede i Hedmark er ilagt besøksforbud overfor en kvinne med utviklingshemning. Nå kommer saka for retten.

Sør-Østerdal tingrett

Sør-Østerdal tingrett skal behandle den svært spesielle saken i neste uke.

Foto: Stig Karlo Helstrøm

– Saka er surrealistisk, sier Torill Vagstad.

Hun får motstand fra fylkesmannen i Hedmark som mener det var riktig å ilegge besøksforbud.

Les: Ilagt besøksforbud - NFU Norge

Sjelden sak med sjeldent konfliktnivå

I sommer ble Torill Vagstad oppsøkt av en av medlemmene i NFU. En kvinne ville ikke lenger være i bofellesskapet der hun var plassert. I stedet ba hun, ifølge Vagstad, om å få bo hos henne. Det fikk hun.

– Vi stilte hjemmet vårt til disposisjon, og kvinna så ut til å trives godt, forteller Vagstad.

Dette gikk bra i 8 uker. Da grep Fylkesmannen inn. Med bistand fra politiet ble kvinna hentet på arbeidsplassen og ført tilbake til bofellesskapet. Der skal hun ha blitt fratatt mobiltelefon og nektet å oppsøke Vagstad. Etter dette ble Torill Vagstad og mannen hennes ilagt besøksforbud overfor kvinna.

– I seg selv, ikke noe stort praktisk problem, sier Vagstad. Men som NFU-leder i Hedmark er ikke dette til å leve med. Derfor har vi anket avgjørelsen, og det skal behandles i Sør-Østerdal Tingrett i neste uke.

– Noen mennesker mangler tilstrekkelig vurderingsevne

Grunnen til at vi har bedt politiet om besøksforbud, er for å beskytte denne personen som er under vergemål. Det er nødvendig for at vedkommende kan bli best mulig fulgt opp både av kommune og verge, sier Bernhard Caspari, leder for vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark

– Dette er første gang vi har hatt en slik sak som har gått for retten, sier han.

Caspari ønsker ikke å kommentere den aktuelle saken, men han undrer seg likevel noe over NFU.

– Det er behov for å beskytte noen personer som ikke er i stand til å ivareta sine egne interesser, og det poenget synes det ikke som om NFU tar i inn over seg i tilstrekkelig grad, sier Caspari.

– Har rett til å bo hvor de vil

Jostein Løken

FORSVARER VAGSTAD: advokat Jostein Løken.

Foto: Mette Finborud Børresen

Advokat Jostein Løken forsvarer NFU-leder Torill Vagstad. Han mener Fylkesmannen bommer i argumentasjonen.

– Jeg oppfatter dette som et brudd på grunnleggende menneskerettigheter hvor også handicappede skal kunne bestemme hvor de ønsker å bo, sier Løken.

Også tidligere har andre personer i kvinnas nære relasjoner blitt ilagt besøksforbud. Også det spørsmålet ble behandlet i rettsapparatet, og ble anket helt til Høyesterett uten at Fylkesmannen fikk medhold.

– Det kan virke som prosesser her har kommet helt ut av kontroll, sier Jostein Løken.

Bernhard Caspari hos Fylkesmannen mener imidlertid at dette har vært nødvendig inngripen fra myndighetene og be om besøksforbud.

Torill Vagstad opplever uansett saken som belastende.

– Vi har blitt utsatt for både løgn, synsing og trakasering, sier Vagstad.