Hopp til innhold

Tvang mot utviklingshemmede sjudoblet

På 14 år har det vært en sjudobling av tvangstiltak på utviklingshemmede i Norge, og enkelte lever under fengselslignende forhold, ifølge professor. Dag Olav Stensland er glad for at foreldrene fikk stoppet tvangen.

Tvang mot utviklingshemmede

Dag Olav Stensland stortrives i boligen sin på Sunde i Stavanger. Han er glad for at ingen har brukt tvang mot ham på flere år.

Fam. Stensland

Dag Olav Stensland hjelper ivrig til når NRK er på besøk. Torun Stensland og far Arnt Stensland.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Dag Olav Stensland er autist og må alltid ha en som passer på ham i boligen sin på Sunde i Stavanger. Men i omsorgsboligen der Stensland bodde før, visste pleierne ikke alltid hvordan de skulle håndtere ham, og endte ofte opp med å bruke tvang.

Ifølge far Arnt Stensland ble sønnen i en periode holdt fast av personalet seks-sju ganger i året.

– Det var helt unødvendig, sier far Stensland.

– Vi ga flere ganger beskjed om at hvis situasjonen kom ut av kontroll på den måten, skulle de bare ringe til oss. Men det ville de ikke, de mente det var innblanding, så de følte det var mye bedre å skrive et tvangsvedtak på ham, sier faren.

Når personalet ser seg nødt til å gjentatte ganger bruke tvang mot en beboer, er kommunen pliktig til å lage et tvangsvedtak som gir pleierne retningslinjer for bruk av tvang i en gitt periode.

Fengselslignende forhold

Karl Elling Ellingsen

Professor Karl Elling Ellingsen ved Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming.

Foto: NRK

Siden år 2000 har det vært en sjudobling av tvangstiltak mot utviklingshemmede i Norge. Helsetilsynets rapporter viser at det i 2000 var 178 personer i Norge som hadde tvangsvedtak. I 2014 var tallet 1289, mens det året før var 1102.

Enkelte lever under fengselslignende forhold, uten lov og dom, mener professor Karl Elling Ellingsen ved Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming.

– Disse har relativt stor frihetsbegrensning på grunn av tvangsbruken, og lever under forhold som kan minne om fengsel, sier han.

Vi vet ikke hvor mange personer dette gjelder eller hva det gjør med dem. Vi vet heller ikke hvorfor antall tvangsvedtak har økt så kraftig. Ellingsen vil derfor at myndighetene skal granske tvangsbruken.

– Vi vet ikke om registreringen er god nok eller om det er mørketall, så vi må undersøke dette nærmere, sier han.

Klaget på tvangen

Arnt og Torun Stensland klaget inn tvangsvedtaket på sønnen til fylkesmannen. Her fikk de medhold og vedtaket ble opphevet for fem år siden.

– Det har ikke vært tvang på Dag Olav siden, sier Arnt Stensland.

Eli Karin Fosse

Eli Karin Fosse, levekårssjef i Stavanger kommune.

Foto: Marie Friestad / NRK

Levekårssjef i Stavanger kommune, Eli Karin Fosse, understreker at tvang skal være siste utvei.

– Selv om en selvfølgelig skal høre på pårørende, så hadde de som arbeidet i bofellesskapet en litt annen oppfatning enn foreldrene av hva som var nødvendig for å hindre utagering, som det var snakk om i dette tilfellet, sier Fosse.