Hopp til innhold

Ektepar slipper besøksforbud hos utviklingshemmet kvinne

– Jenta ringte meg i ettermiddag og var kjempeglad for at vi kan ha kontakt igjen, forteller Torill Vagstad, leder av NFU i Hedmark.

Olav Brunstad og Torill Vagstad

AVGJØRELSEN KLAR: Torill Vagstad og mannen hennes, Olav Brunstad, fikk både medhold og kritikk i kjennelsen fra tingretten.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Besøksforbudet som var ilagt leder Torill Vagstad i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) i Hedmark, er opphevet. Det har Sør-Østerdal tingrett bestemt

Olav Brunstad og Torill Vagstad

LETTET: Olav Brunstad og Torill Vagstad slipper besøksforbud.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Torill Vagstad og mannen hennes ble tidligere i høst ilagt besøksforbud mot en kvinne med utviklingshemning. Det skjedde etter at de to hadde latt kvinna bo i hjemmet deres etter eget ønske. Vergen til kvinna ønsket imidlertid at hun skulle være i et bofellesskap.

Uenigheten endte med at paret ble ilagt besøksforbud og rettsbehandling. Når tingretten nå har avgjort at besøksforbudet oppheves, skjer det fordi retten ikke mener at paret «vil krenke kvinnas fred».

Helge A. Eidsvaag

ANKER IKKE: Påtalemyndigheten kommer ikke til å anke, sier politiadvokat Helge Andreas Eidsvaag.

Foto: Linda Vespestad / NRK

– Kjennelsen vil ikke bli anket fra påtalemyndigheten sin side, sier politiadvokat Helge Andreas Eidsvaag.

Han mener slutningen innebærer sterk kritikk mot ekteparet og at dette har kommet godt fram i kjennelsen.

Forbundsleder Jens Petter Gitlesen i NFU reagerer på dette.

– Premissene i kjennelsen representerer et forhistorisk syn på mennesker og er ytterst diskriminerende, sier han.

Vant saken, men får kritikk av retten

GLAD: NFU-leder i Hedmark, Torill Vagstad

BÅDE GLAD OG LEI SEG: Torill Vagstad

Foto: NFU

NFU-leder Vagstad får kritikk av retten fordi de mener den utviklingshemmede kvinna blant annet ble eksponert for omfattende medieomtale. Retten mener også at hun ble gitt urettmessige forventninger om egen leilighet. Dette skal ifølge kjennelsen ha gitt henne både psykisk uro og søvnløshet.

– Jeg reagerer på denne kritikken, og den gjør det vanskelig å utføre oppgava som tillitsvalgt i NFU, sier Vagstad.

Hun peker på at det for hennes organisasjon er et viktig prinsipp at utviklingshemmede skal kunne velge den boformen de selv ønsker.

– Nå må vi være venner av henne, uten å komme inn på spørsmål om valg av bosted. Kjennelsen er klar på at slik dialog vil gjøre henne urolig, og det ønsker vi selvsagt ikke, sier Vagstad.

– Påtalemyndigheten sin håndtering av denne saken har vært korrekt, og den er fortsatt under etterforskning. Retten har antatt at de to ikke vil foreta framtidige krenkelser, men det påvirker ikke vår praksis, opplyser politiadvokat Eidsvaag.

Uenighet om medieomtale

Tinghuset i Elverum

KRITISK: Sør-Østerdal tingrett mener det er kritikkverdig at media ble koplet inn i saken.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Kjennelsen reiser kritikk mot Vagstad fordi media ble koplet inn i saken. Blant annet vises det til en episode der kvinna skulle hentes tilbake til bofellesskapet. Når personell fra bofellesskapet med bistand fra politiet kom hjem til Vagstad og ektefellen, ble de møtt av journalister fra TV2 og NFUs eget tidsskrift i døra. Dette førte til at personellet trakk seg tilbake, men hentet henne tre dager senere på arbeidsplassen.

– Jeg angrer ikke på at media ble blandet inn i dette, sier Vagstad.

Hun viser til at mediene skal passe på statsmaktene, og at saken har prinsipiell og nasjonal interesse.

Dessuten ble ikke jenta eksponert i media, og da er det vanskelig å ta imot kritikk for dette, sier NFU-lederen.

Flere saker fra Innlandet

Regn.

Varsler regn og flomfare: Dette bør du gjøre nå

Ulykke ved riksvei 4

Én bekreftet omkommet etter trafikkulykke på riksvei 4