Hopp til innhold

Nok en ulv er skutt mens miljøministeren tenker

I går ble det skutt en ulv i Hedmark innenfor den såkalte tilleggskvoten. Samtidig er Klima- og miljødepartementet ikke ferdig med å vurdere klagen på jakta, etter snart sju ukers saksbehandling.

Ulv skutt i Stor-Elvdal

SKUTT I HEDMARK I GÅR: En ung hunnulv ble felt i Stor-Elvdal som en del av en kvote på fire.

Foto: SNO

Det har tidligere vært en kvote på tolv ulver som kan skytes utenfor ulvesonen. Alle disse er felt, men rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold har tidligere vedtatt en tilleggskvote på fire.

Arnodd Håpnes

MENER AT FLERE TRENERER: Fagleder Arnodd Håpnes i Norges Naturvernforbund.

Foto: Naturvernforbundet

Dette har miljøorganisasjonene klaget på, men Klima- og miljødepartementet har ikke tatt noen avgjørelse ennå.

Saksbehandling og jakt samtidig

– Vi synes det er uholdbart at ulver skytes mens departementet har brukt snart sju uker på å behandle vår klage, sier fagleder Arnodd Håpnes i Norges Naturvernforbund.

Han mener dette er uforståelig i lys av at departementet selv sendte ut en pressemelding 30. januar der det ble lovet rask saksbehandling.

Statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet svarer at saken har tatt lengre tid enn forventet fordi rovviltnemndene har gjort vedtak i to omganger.

Atle Hamar, statssekretær i Klima- og miljødepartementet

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar (V).

Foto: Snorre Tønset / Klima og miljødepartementet

– Dermed må vi vurdere dette grundig både ut fra naturmangfoldloven og rovviltforskriften.

Statssekretæren sier også at felling av ulver under klagebehandling «ikke er en ønsket situasjon.»

– Vi vil derfor se på mulighetene for å unngå dette i framtiden.

Forrige uke ble det også felt en ulv i Hedmark, i Rendalen. Dermed er to av fire ulver i tilleggskvoten felt.

Den omstridte tilleggskvoten har gått sin saksgang mellom ulike instanser i flere uker. Det første vedtaket i rovviltnemndene ble gjort 29. januar. Deretter ble dette påklaget av Norges Naturvernforbund 4. februar. Så gjorde rovviltnemndene et nytt vedtak 26. februar, der de avviste klagen.

– Bevisst trenering

– Rovviltnemndene har helt bevisst trenert denne saken. De kunne ha behandlet dette mye raskere hvis de hadde ønsket, sier Arnodd Håpnes.

Arnfinn Nergård

AVVISER KRITIKK: Arnfinn Nergård, leder i rovviltnemnda i Hedmark.

Foto: Hedmark fylkeskommune

Leder i rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård, mener dette er svært urettferdig kritikk.

– Organisasjonene hadde frist til 20. eller 21. februar med å komme med eventuelle klager. Vi er nødt til å vente til da. Deretter trengs det saksbehandlingstid, og vi skal innkalle til et fysisk møte, med en helg imellom.

– Jeg syns det er svært urimelig å kritisere at dette møtet da ble avviklet 26. februar.

Håpnes mener at nemndene ikke hadde trengt å vente til klagefristen hadde utløpt, men heller behandlet det ganske raskt etter 4. februar. Dette mener han hadde vært i tråd med statsråd Ola Elvestuens oppfordring om raskere saksbehandling.

– Det virker for oss som det er helt klar strategi å utrydde ulven utenfor ulvesonen.

Arnfinn Nergård har tidligere advart mot en utvikling med store tap av beitedyr, slik det var i fjor sommer.

– Det kan vi gjøre ved å ta ut flere dyr før beitesesongen, sier han.

De to partene er også uenige om rovviltnemndene faktisk har myndighet til å gjøre denne typen vedtak, eller om de kun kan anmode om uttak av ulv.

Flere saker fra Innlandet