Mannen hennes døde av hjertesvikt etter rutineundersøkelse

Pou I. Cheong har nå fått vite hvorfor mannen hennes døde etter en MR-undersøkelse i oktober. Han fikk hjertesvikt etter en injeksjon av kontrastvæske.

Pou I. Chan

HAR FÅTT SVAR: Pou I. Cheong er blitt informert om obduksjonsrapporten.

Foto: Dag Kessel / NRK

Det var i september at Eric Chan (53) hadde problemer med gripeevnen og fikk avtale for en radiologisk rutineundersøkelse ved sykehuset i Gjøvik. Han fikk en injeksjon av kontrastvæske for å ta MR-bilder av den ene hånda.

Dette førte til en kraftig allergisk reaksjon, og han døde 1. oktober, tre dager etter injeksjonen.

Statens legemiddelverk opplyser at dette er første tilfelle meldt i Norge der noen dør som følge av en allergisk reaksjon etter bruk av MR-kontrastvæske.

Nå er obduksjonsresultatet klart. Representanter for Sykehuset Innlandet var onsdag hos enken Pou I. Cheong og informerte henne om rapporten. Den viser et dramatisk forløp av hendelsen, som til slutt endte med hjertesvikt.

Sykehuset Innlandet vil ikke bekrefte innholdet i rapporten, og framstillingen ovenfor er derfor basert på gjengivelsen fra Pou I. Cheong.

– Han var følsom for allergiske reaksjoner

Cheong har stilt en rekke kritiske spørsmål ved behandlingen.

– Eric var allergisk. Var det noen som sjekket hans medisinske tilstand godt nok på forhånd? Tok de hensyn til hans dårlige norskkunnskaper?

Hun sier at hun er blitt lovet svar på disse spørsmålene.

Fylkesmannen i Oppland vil nå vurdere om det skal opprettes en sak for å undersøke om det har foregått feilbehandling. Sykehuset Innlandet vil ikke kommentere spørsmål rundt behandlingen så lenge dette er til vurdering.

Midlertidig stopp i bruken av kontrastvæske

– Vi har stanset bruken av denne kontrastvæsken ved sykehuset i Gjøvik for en periode. Dette gjør vi av hensyn til pårørende og ansatte, sier direktør for divisjon Gjøvik og Lillehammer, Hege Lundring.

Hun sier at de har undersøkt om det er noe galt med kontrastvæsken, og ikke funnet noen feil.

– Livstruende tilstander er ekstremt sjeldne i forbindelse med bruk av denne type kontrastmidler. Pasientene kan føle seg trygge.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk

INGEN ENDRING I REGELVERKET: Steinar Madsen, fagdirektør i Statens legemiddelverk.

Foto: Statens legemiddelverk

– Anafylaktisk sjokk er den sterkeste allergireaksjonen man kan oppleve. En slik reaksjon vil kunne ramme de fleste organer i kroppen.

Statens legemiddelverk har tidligere uttalt at dødsfallet på Gjøvik ikke vil føre til noen endring i bruken av MR-kontrastmidler i Norge.

Måtte selge restaurant

Pou I. Cheong drev en kinesisk restaurant i Brandbu på Hadeland sammen med ektefellen, men den har hun nå måttet selge. Dermed er den personlige økonomien svært usikker.

Lung Garden

DREV KINESISK RESTAURANT: Lung Garden i Brandbu.

Foto: Dag Kessel / NRK

– Jeg har en sønn på 11 år som savner faren sin. Jeg vet ikke hvordan det nå skal gå med oss nå etter at vi ikke kan drive restauranten lenger.

Hun sier også at hun har fått veldig mye støtte i lokalmiljøet.