Hopp til innhold

Aldri skjedd i Norge før: Skulle ta MR-bilde – døde

GRAN (NRK): Sykehuset i Gjøvik sprøytet kontrastvæske inn i hånda til Eric Chan under en radiologisk rutineundersøkelse. Tre dager etter døde han.

Eric Chan

HELSETILSYNET UNDERSØKER DØDSFALL: Eric Chan (53) døde etter en radiologisk rutineundersøkelse ved sykehuset i Gjøvik.

Foto: Jorun Vang (NRK) og Rune Pedersen (Hadeland)

Eric Chan (53) hadde problemer med gripeevnen og var på sykehuset for å ta MR-bilder av den ene hånda. Etter en injeksjon med kontrastvæske fikk han en kraftig allergisk reaksjon, og døde etter tre dager.

Statens legemiddelverk opplyser at dette er første tilfelle som er meldt i Norge der noen dør etter bruk av MR-kontrastvæske.

Sykehuset Innlandet bekrefter at det har vært et «uventet dødsfall» 1. oktober og at hendelsen er meldt til Statens helsetilsyn.

Det var avisa Hadeland som først omtalte saken.

.

Pou I. Chan

VENTER PÅ SVAR: Pou I. Cheong drev kinesisk restaurant i Brandbu på Hadeland.

Foto: Dag Kessel / NRK

– Jeg vet ikke hvordan det skal gå med oss

– Hele livet mitt er snudd opp ned, og jeg vet ikke hvordan det skal gå med oss, sier enken Pou I. Cheong.

Hun drev en kinesisk restaurant sammen med ektefellen, men den har hun nå måttet selge. Dermed er den personlige økonomien svært usikker.

– Jeg har en sønn på 11 år som savner faren sin. Hver dag går vi og venter på svar fra sykehuset om hvordan dette kunne skje.

Sykehuset Innlandet vil ikke kommentere detaljer før obduksjonsrapporten er klar.

– Vi kan bekrefte at det har skjedd et uventet dødsfall i forbindelse med en radiologisk rutineundersøkelse ved Gjøvik sykehus. Årsaken til dødsfallet er ikke avklart og vi avventer nå endelig obduksjonsrapport, sier kommunikasjonsrådgiver Frank Roar Byenstuen.

– Første gang i Norge

Legemiddelverket sier at dette er første melding der det er mistanke om at noen har omkommet av en allergisk reaksjon ved bruk av MR-kontrastvæske i Norge.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk

OVERVÅKER MEDISINBRUK: Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.

Foto: Statens legemiddelverk

– Det hender en sjelden gang at det kommer allergiske reaksjoner. Det er imidlertid så vidt vi vet første gang i Norge at dette kan ha medført dødsfall, sier Steinar Madsen, som er medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.

– Men det har skjedd i utlandet?

– Ja, men svært sjelden også der. Det foregår flere millioner slike undersøkelser hvert år på verdensbasis.

Kontrastvæsken som ble brukt heter Clariscan. Madsen sier at denne væsken er helt vanlig i forbindelse med MR-undersøkelser.

Ingen konsekvenser for regelverket

– Går det ikke an å forutse kraftige og farlige allergiske reaksjoner?

– Nei, det er veldig vanskelig. Hvis pasienten har opplevd allergiske reaksjoner tidligere, går det an å ta noen forholdsregler.

– Vil det som skjedde i Gjøvik få noen konsekvenser for regelverket?

– En slik hendelse er selvsagt tragisk, men det vil ikke medføre noen endring i bruken av MR-kontrastmidler.

Lung Garden, Brandbu

USIKKER FRAMTID: Dødsfallet har ført til at enken Pou I. Cheong måtte selge restauranten, og går dermed en usikker framtid i møte økonomisk.

Foto: Dag Kessel / NRK

Madsen understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag. Han sier at vi må avvente obduksjonen og undersøkelsen fra fylkesmannen før man kan si noe sikkert om dødsårsaken.

Pou og mannens hennes har drevet kinesisk restaurant i den vesle bygda Brandbu på Hadeland i fem år. Hun kan ikke få fullrost lokalmiljøet.

– Jeg har fått så mye hjelp og trøst. En av mine venninner sier at jeg må være sterk. At vi skal klare å komme oss gjennom dette.

Lung Garden, kinesisk restaurant i Brandbu

DREV RESTAURANT I FEM ÅR: Lung Garden i Brandbu.

Foto: Dag Kessel / NRK