Hopp til innhold

Liten fare for flom

Sjansene for at vi skal få en storflom som i 2013 er minimale. Det viser NVEs analyser.

Flomsituasjonen

Områdene med rødaktige farger har mindre snø enn normalt.

Foto: NVE

Regiondirektør Stein Nordvi i NVE kan berolige de som frykter en større flom. NVEs kartanalyser er godt nytt.

Mindre enn normalt

Snø, tele, snøsmelting og nedbør avgjør hvor stor flommen blir. Og til nå ser det lyst ut.

– Per dato ser det utrolig gunstig ut. Snømengden på Østlandet ligger på rundt 70 prosent av normalen, sier Nordvi.

Unntaket er små områder inn mot Jotunheimen hvor det ligger 200-300 prosent over normalen.

Også andre forhold er gunstige. Sammenligner vi tele, vannmetning i jorda og grunnvannstand så er alt normalt og ganske likt fjoråret, sier Nordvi.

Men når det gjelder flom, så er det alltid et lite men..

– Det går på værutsikter og når smelting skjer. Hvis vi får lite snøsmelting nå og relativt sterk varme kombinert med nedbør, vil det kunne oppstå situasjoner som det har gjort tidligere.

Flom på Kvam 22. mai 2013

Bedre rustet

Nordvi mener at samfunnet er bedre rustet nå til å møte en ny flom, som den i 2013.

– Jeg føler vi er bra rustet i NVE, og samtidig ser vi ganske klart at kommunene er mye bedre rustet enn de har vært tidligere. De har lært mye av flommene og er mye mer oppegående i forhold til forberedelser til en eventuell vårflom.

Staten dekker flomsikring, men ikke omlegging av veg

Flere saker fra Innlandet