Staten dekker flomsikring, men ikke omlegging av veg

Hvis NVE's del av statsbudsjett blir vedtatt i Stortinget, kan innbyggerne i Kvam trolig være tryggere under vårflommen i 2016. Flomtiltakene skal da være ferdige. Men fylkesvegen må legges om, og regningen på 50 millioner kroner må fylkeskommunen dekke.

Flom Kvam

FLOMSIKRING: Regjeringen vil bevilge totalt 225 millioner kroner til flomsikring innenfor NVE's budsjett.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 225 millioner kroner til forebygging og sikring mot flom og skred på landsbasis innenfor NVE's budsjett. I følge NVE skal det være nok til at det beryktede flomutsatte området i Kvam skal få ferdige flomtiltak i løpet av et par år.

– Kvam er et prioritert satsingsområde. Med nye bevilgninger tror jeg en fullføring av sikringstiltakene i Kvam kan stå ferdig i 2016, sier Stein Nordvi i NVE.

– Tåler 200-årsflom

Sikringstiltaket som skal beskytte Kvam mot vannmassene er en såkalt bunnlastsperre. Dette er et slags basseng som slipper gjennom vannet, men hindrer massen i å følge med vannet videre. Bunnlastsperren som nå bygges i Kvam skal kunne samle opp 98000 kubikkmeter med masse.

Kvam

BUNNLASTSPERRE: En bunnlastsperre sørger for at vannet ikke drar med seg masse, slik som her.

Foto: Mette Blankenborg / Privat

– Flomsikringen i Kvam vurderes som meget god etter at alle tiltakene er på plass til neste år. Da vil vi få flomsikring som skal tåle en 200-årsflom, sier Hovi.

– Må dekke vegutgifter

Bunnlastsperren krever mye plass, så vegen som går forbi må legges om. Fylkesordfører Gro Lundby (Ap) mener at staten også må dekke utgifter i forbindelse med omlegging av fylkesvegen.

– Hvis NVE skal bygge bunnlastsperren ved Kvam for å sikre elva mot flom, er vi nødt til å legge om vegen for å lage plass. Det er ikke satt av penger til omlegging av fylkesvegen opp Veikledalen, og jeg mener at dette er et statlig ansvar.

Hun sier det er tverrpolitisk enighet om at staten må ta regningner og varsler kamp helt frem til budsjettes skal vedtas i desember.

– Vi gir ikke opp og må holde hodet kaldt og hjertet varmt for denne saken. Dette betyr mye for lokalbefolkningen, så jeg håper det vil fortsette å være en tverrpolitisk enighet om dette fremover.