Elisabeth frykter at bjørnen skal angripe

Stortinget har vedtatt at det skal bli lettere å skyte rovdyr som angriper husdyr. Men bønder som Elisabeth Gjems frykter likevel de kan bli straffet om de handler i nødverge.

Elisabeth Gjems står ved et strømgjerdet på et utmarksbeite.

I NÆRHETEN: Binna med to unger har slått seg til like ved beitet som Elisabeth Gjems har gjort klart til kalvene sine.

Foto: PRIVAT

Lederen av Hedmark Bondelag skal egentlig snart slippe kalvene sine ut på grønt gress på gården i Åmot.

Men det inngjerda beitet ligger rett ved skogen der ei binne med to unger har slått seg til. SNO har advart folk mot å være i området. Binna passer på ungene sine og har skremt folk bort.

Hvis binna kommer innafor gjerdet og går mot kalvene er jeg fortsatt usikker på hva jeg kan gjøre, sier Elisabeth Gjems.

Rovdyrdebatten på Stortinget onsdag ga ikke noe klart svar, sjøl om de vedtok endring i nødvergeretten.

Tolker lovendringen ulikt

Elisabeth Gjems med kalver i fjøset.

MÅ UT PÅ GRESS: Elisabeth Gjems vet ikke om hun tør slippe kalvene på utmarksbeite med bjørn i nærheten.

Foto: PRIVAT

Endring av nødvergeretten er en del av endringene i Naturmangfoldloven som Stortinget vedtok onsdag.

Nå sier loven at felling skal være påkrevd når det er et pågående eller umiddelbart forestående angrep på husdyr. Tidligere har nødverge bare kunne bli brukt under direkte angrep.

Mens Norges Jeger- og Fiskeforbund tolker endringen til at muligheten til å avlive et rovdyr i nødverge utvides litt, tolker sau- og geitalslaget endringen som en innskjerping.

– Det står at dyreeier skal lese situasjonen riktigst mulig, men det er ikke like lett når man står midt oppi at et rovdyr er på veg mot dyra dine, sier Elisabeth Gjems.

Hun er redd dyreeiere som påberoper seg nødretten fortsatt står i fare for å bli dømt for å ha skutt rovdyr ulovlig.

Det skjedde med en bonde i Sør-Odal i fjor som skjøt en ulv som kom inn i innhegninga der sauene beita. Bonden ble sikta, men saken ble senere henlagt.

Nils Kristen Sandtrøen som sitter på Stortinget for Hedmark Ap mener vedtaket han stemte for i dag betyr at det blir lettere å felle rovdyr i nødverge.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fra Ventre.

FORSVARLIG: Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) forsikret i Stortinget at uttak av ulv og andre rovdyr fortsatt skal være forsvarlige.

Foto: Helle Westrum / NRK

Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) mener vedtaket egentlig er slik som det er i dag og ikke vil endre så mye i praksis.

Frp og Sp ville at regjeringa skulle komme tilbake til Stortinget med et lovforslag som senker terskelen for hva som er å anse som nødverge. Men det ble nedstemt.

Kan bli mer ulvejakt

Under behandlingen av Naturmangfoldloven onsdag fikk Arbeiderpartiet med seg regjeringspartiene på en endring som kan bety mer jakt på ulv og jerv. Ved uttak av rovvilt skal det legges vekt på om bestandsmålet er nådd. Bestandsmålet for både ulv og jerv er nå over det Stortinget har satt.

– Nå blir dette en selvstendig hjemmel om at det skal kunne tas ut, sa Dag Terje Andersen (Ap) under behandlingen i Stortinget.

Da tusenvis av bønder og jegere demonstrerte utenfor Stortinget i fjor var det fordi de mente regjeringa ikke fulgte Stortingets bestandsmål for ulv.

Det har også vært demonstrasjoner imot at regjeringa har sagt ja til jakt.

Demonstrasjoner for ulven over hele landet

– Jeg må si at Arbeiderpartiets linje skuffer meg. De bruker oppnådd bestandsmål som grunn til å ta ut flere rovdyr, sa Une Bastholm (MDG) under debatten.

Organisasjonen NOAH-for dyrs rettigheter er skuffet over Ap som de mener har latt seg styre av Sp sin rovdyrpolitikk.

– Dette er et grovt svik mot vern av truede dyr, mener Siri Martinsen i NOAH.

Jon Georg Dale fra Frp mener vedtaket som ble gjort i Stortinget gjør at det meste blir som før i rovdyrkonflikten. De kom med forslag som skulle gjøre det enda enklere å ta ut rovdyr.

Jon Georg Dale (Frp)

DEMPER IKKE KONFLIKTEN: Jon Georg Dale (Frp) mener vedtaket i Stortinget ikke bidrar til å dempe rovdyrkonflikten.

Foto: Svein Olsson / NRK

– Vi har ikke kommet en meter lenger, mener han.

For lederen i Hedmark bondelag er det et lyspunkt at bestandsmålet som Stortinget har satt skal følges gjennom loven.

Hvis det blir slik at de følger det så, sier Elisabeth Gjems, som driver går der det både er ulv og bjørn.

Først må hun finne ut hva hun skal gjøre med kalvene som fortsatt er i fjøset. Hun har fått råd om strømgjerde med snutetråd som gir bjørnen et støt hvis den nærmer seg.

Jeg vet ikke helt hva vi skal gjøre riktig enda, sier hun.

Binna kommer nok til å være i skogområdene til ungene har blitt litt større. Da tror SNO at hun kommer til å vandre videre.