Lærer dømt for seksuell omgang med elev

Mannen var kontaktlærer for den mindreårige jenta.

Glåmdal tingrett

Den tidligere læreren ble dømt til fengsel i to år og to måneder i Romerike og Glåmdal tingrett.

Foto: Linda Vespestad / NRK

En lærer ved skolen der jenta var elev slo alarm i fjor høst. Jenta hadde betrodd seg til læreren og fortalt om sitt forhold til en annen lærer.

Politiet startet etterforskning og nå er læreren dømt til fengsel i to år og to måneder.

Retten mener læreren misbrukte sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med jenta, som da var 15 år.

Jentas bistandsadvokat, Siri Brænden, sier fornærmede har hatt det vanskelig etter at saken ble kjent.

– Min klient er glad for å bli trodd, og for at ansvaret er plassert hos den domfelte, sier Brænden.

Beskrev forholdet som et kjærlighetsforhold

Læreren hadde ved flere anledninger samleie med den unge jenta.

Retten mener han var pådriveren i kontakten mellom de to. På telefonen til jenta fant politiet 38 anrop fra læreren, mens det var kun to oppringninger fra hennes telefon til ham.

Læreren innrømmet seksuell kontakt med jenta. Han beskrev det som et kjærlighetsforhold og at han ønsket å hjelpe henne. Han bestrider at han brukte sin maktposisjon til å utnytte jenta seksuelt. Han mener de var likestilte.

Det er ikke retten enig i og plasserer ansvaret hos læreren. Han var 17 år eldre enn henne og jenta stolte på ham. På et tidspunkt var han også kontaktlæreren hennes.

– Etter rettens syn er styrkeforholdet mellom tiltalte og fornærmede åpenbar, står det i dommen fra Romerike og Glåmdal tingrett.

Møttes mange ganger

Læreren og jenta møttes mange ganger, både på hytteturer og på hjemstedet.

I tillegg til seksuell omgang med jenta er læreren funnet skyldig i å ha gjort andre seksuelle handlinger med henne en rekke ganger.

Han er også dømt for å ha oppbevart bilder og videoer av sin tidligere elev.

Mannens forsvarer, advokat Iren Coucheron Johnsen, sier domfellelsen var ventet, siden mannen har erkjent mye av det han var tiltalt for.

– Men det er en streng dom som nå er avsagt, sier hun.

De vil nå bruke ankefristen på to uker til å vurdere hva tiltalte ønsker å gjøre videre.

Frifunnet for krenkende atferd

Mannen var også tiltalt for seksuelt krenkende atferd mot en annen mindreårig jente. Læreren og denne jenta hadde mye kontakt og utvekslet meldinger via sosiale medier.

I retten forklarte jenta at hun hadde et fint forhold til mannen og at hun aldri så på kontakten mellom dem som ukomfortabel eller ubehagelig, verken da eller i ettertid.

Retten mener læreren tråkket over grensa for hva som er passende samtaler med mindreårige jenter, men har kommet til at meldingene ikke er å betrakte som seksuelt krenkende eller uanstendig adferd.

I samsvar med påstanden

Aktor i saken, politiadvokat Wigdis Hjalmarsen, sier påtalemyndigheten i all hovedsak er tilfreds med dommen.

– Vår påstand var to år og tre måneder og dommen ble to år og to måneder, så det er vi godt fornøyd med.

At han ble frikjent for seksuelt krenkende atferd tar de til etterretning og statsadvokaten vil vurdere om det er aktuelt å anke dommen fra deres side.

I tillegg til fengselsstraffen må den tidligere læreren betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning til den ene jenta.