Lærer Farida norsk via Skype til Kabul

OSLO (NRK): Kari Odden Haugen kjemper for å få 11-åringen og familien hjem. I dag fortalte hun retten at hun gir fjernundervisning for at Farida skal være forberedt på hjemkomsten.

Kari Odden Haugen i vitneboksen

STERKT VITNEMÅL: – Vi vil holde dem faglig og psykisk i live, fortalte kontaktlærer Kari Odden Haugen da hun vitna i retten i dag.

Foto: Jorun Vang / NRK

Farida (11) og moren jobbet hardt for å bli norske, fortalte kontaktlærer Kari Odden Haugen da hun vitnet for Borgarting lagmannsrett i dag.

Bekymret for eleven

Læreren fortalte om ei ungjente som var faglig sterk, og som også utmerket seg sosialt. Moren var en god støttespiller, og fulgte opp ved å bidra på dugnader og være tilstede på foreldremøter. Farida var med på svømming og julegudstjenester, bursdager og aktiviteter, akkurat som venninnene.

Etter at UNE trakk tilbake familiens oppholdstillatelse, endret Farida seg, og skoleprestasjonene gikk ned, fortalte læreren.

Da signalene kom fra Kabul om at Farida var langt nede, startet læreren fjernundervisning på fritiden for gi henne et løft i hverdagen.

– Jeg har vært redd for henne, og er det også i perioder fortsatt, forteller læreren.

Prøver regelverket

Utlendingsnemda prøver gjennom denne ankesaken hvor grensen går for når en oppholdstillalse kan trekkes tilbake.

Farida kom sammen med mora til Dokka, men etter 3,5 år ble de sendt ut av landet. De to hadde fått oppholdstillatelse ettersom de var alene. Da faren kom mente Utlendingsnemnda at grunnlaget for opphold var borte. Tingretten ga familien medhold, men UNE anket.

LES: Alt om Farida-saken

Uenige om grunnlag for tilbakesendelse

Kari Sigurdsen, advokat

IKKE FEIL: Kari Sigurdsen fra regjeringsadvokaten, påsto full frifinnelse av UNE.

Foto: Jorun Vang / NRK

I sin prosedyre trakk regjeringsadvokaten familiens troverdighet i tvil. Advokat Kari Sigurdsen mente UNE hadde tatt forbehold om at de kunne trekke oppholdstillatelsen til Farida og moren tilbake, hvis faren skulle dukke opp.

Sigurdsen viste til Afghanistanekspertenes vitneprov, og mente situasjonen var så stabil på foreldrenes hjemsted at familien kunne sendes tilbake.

Advokat Vera Vikki

IKKE GJORT JOBBEN: Familiens advokat Vera Vikki mener UNE ikke undersøkte nok, før de sendte familien til Afghanistan.

Foto: Jorun Vang / NRK

Det sto i sterk kontrast til familiens advokat, Vera Vikki sin prosedyre. Hun viste til et rundskriv fra justisdepartementet en måned før familien ble sendt ut av landet.

Der frarådde departementet å returnere afghanere, og at forholda særlig hadde forverret seg for kvinner og barn. Også afghanske myndigheter anmoda Norge om å ta familien tilbake på grunn av uro i landet.

En ener

Læreren sa til retten i dag, at hun aldri tidligere hadde opplevd en familie som så raskt hadde glidd inn i lokalsamfunnet og vist så stor vilje til å tilpasse seg.

Støttekonsert for Farida på Dokka.

STORT ENGASJEMENT: Sambygdingene kjemper for å få Farida hjem til Dokka.

Foto: Alexander Nordby/montasje / NRK

Hun sa at Farida jobba hardt på skolen, var populær blant medelevene, og rett før hun ble sendt ut av landet, ble hun valgt som aktivitetsleder på skolen.

Etter 2,5 år med undervisning over Skype og telefon fortalte kontaktlæreren om en elev i Kabul som blir stadig bedre faglig, også i norsk, og fullt er på høyde med medelevene i Norge.

– Vi vil holde dem faglig og psykisk i live slik at de kan gå rett inn i det norske samfunnet når de kommer tilbake.

Kari Odden Haugen, kontaktlærer

Dom i saken ventes i løpet av sommeren.