Tre av fire bakerier er nedlagt

I løpet av noen tiår har tre av fire bakerier i Norge blitt borte. Likevel tar noen sjansen på å starte opp.

Helge Gjerdalen Holte

MOT STRØMMEN: Helge Gjerdalen Holte har ikke bakerutdanning, men startet likevel sitt eget bakeri.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I 2014 var Helge Gjerdalen Holte lei av industrielt butikkbrød, derfor startet han eget bakeri.

– Jeg var ikke fornøyd med det jeg fikk kjøpt i butikken. Jeg er opptatt av å selge gode varer som er laget med kjærlighet og omtanke, tålmodighet og tid, sier Helge, som driver Bakeriet i Bagn i Valdres.

Etterspørselen etter bakervarene hans har økt og nå har han utvidet bedriften med et utsalg også på Fagernes. Men den utviklinga er langt fra normalen. I 1980 var det rundt 2000 bakerier i Norge, mens det i fjor var kun 490 bakerier igjen.

Helge mener dagligvarebutikkene har mye av skylda for at bakeriene forsvinner. Han sier det er vanskelig for et lite bakeri å få solgt varene i matbutikkene, derfor er det også utfordrende å konkurrere om kundene.

Kjøpt opp bakerier

I dag selges mellom 60 og 70 prosent av bakervarene gjennom dagligvarebutikkene. Mange av dem har egne bakerier, enten nyetablerte eller som de har kjøpt opp.

– Vi er den næringen i matvarebransjen som har dårligst lønnsomhet, sier Gunnar Bakke, direktør for Baker- og Konditorbransjens Landsforening om bakeribransjen.

Han sier at mye av årsaken er utfordringer med distribusjonen. Dessuten har importerte varer overtatt mye av markedet.

– Mellom 25 og 30 prosent av bakervarene som spises i Norge kommer fra utlandet, sier Bakke, som også forteller at det ikke er krav til opprinnelsesmerking på importerte bakervarer.

Jobber for endring

For å møte utfordringene har bransjeforeningen for bakeriene jobbet for flere endringer. Blant annet blir baker- og konditorifag gjeninnført som yrkesfag i videregående opplæring fra 2020. Det jobbes for å få på plass en egen diplomutdannelse for bakere, og en egen merkevareordning er innført.

– Vi har startet med å sertifisere bakerier som produserer fra mel og vann, for å slå et slag for de små og lokale håndverksbakeriene, sier Bakke.

På den måten ønsker de at forbrukerne skal være sikre på at varene de kjøper er bakt i Norge av fagfolk, og helst av norske råvarer.

– Det er tøffere å drive i dag, men det er muligheter for å drive lønnsomt. Det er mange gode eksempler i senere tid på små håndverksbakeri som er veldig attraktive hos forbrukerne, sier Bakke.

For bakeren i Valdres, er det ingen tvil om at det er det gode gamle håndverket som teller.

– For meg er ikke et industribrød et godt brød, det var ikke det som ga meg minner om de brødene som min mor bakte hjemme på kjøkkenet på lørdager, sier Gjerdalen Holte.