Kastes ut av Norge etter å ha blitt utsatt for trafficking og tvangsprostitusjon

Hun trodde hun skulle til Europa for å få utdanning som 16-åring, men endte på gata i Oslo som prostituert. Etter sju år i Norge kastes hun ut.

Den nigerianske jenta (23) ble utsatt for menneskehandel og ble solgt på gata i Oslo.

REDD: Hun ble lovet utdanning i Europa, men endte opp som prostituert på gata i Oslo. Nå vil norske myndigheter sende henne tilbake til hjemlandet, hvor hun frykter et ukjent liv uten støttespillere.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Den 23 år gamle jenta har funnet tryggheten på en hybel i Innlandet. Hun har i dag lærlingplass, har norske venner og til og med en norsk ekstramor. For sju år siden var livet annerledes. Hun ble funnet sterkt forkommen på gata i Oslo, utsatt for menneskehandel og tvunget til å selge kroppen sin av en nigeriansk familievenn. Nå vil myndighetene sende henne tilbake til hjemlandet. Hun er anonymisert i denne saken på grunn av sin egen sikkerhet.

– Livet mitt er her. Jeg har vokst opp i Norge og vet ikke hvor jeg skal dra hvis de sender meg tilbake, sier jenta.

Hun hadde mange drømmer for fremtida da hun som 16-åring satt på flyet fra Nigeria, på vei til et annet kontinent.

– Jeg drømte om en forandring i livet, om å gå på skole og få en jobb. Sånn ble det ikke, sier jenta.

Tiden etter at hun kom til Norge skulle vise seg å bli vanskelig.

– Jeg ble lurt. Det verste var at jeg ble tvunget til å selge kroppen min på gata, sier hun.

Jenta (23) er redd for å dra tilbake til Nigeria

SVIKTET: Den nigerianske jenta (23) sier hun har blitt lurt to ganger. Den første gangen av bakmannen som lovet henne utdanning, men endte opp med å selge henne på gata i Oslo. Den andre gangen av norske myndigheter som først lovet henne opphold, men som nå vil sende henne ut.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Får ikke pass

23-åringen ble til slutt tatt hånd om av barnevernet og i politiavhør beskrev hun bakmannen. Utlendingsnemnda mente jenta var særlig utsatt og at hun burde få beskyttelse på grunn av sterke menneskelige hensyn. I 2011 fikk hun derfor innvilget midlertidig opphold i Norge.

– Jeg gråt av glede. Jeg var så glad for at jeg fikk opphold. Endelig hadde jeg noen til å beskytte meg, sier den nigerianske jenta.

Gleden ble kortvarig. I januar fikk hun beskjed om at Utlendingsnemnda ikke vil fornye oppholdstillatelsen. Grunnen er at jenta ikke har fremskaffet pass i tide, hvilket var et vilkår for oppholdet. Jentas advokat, Anders Ervin Solberg, sier at dette har vært svært vanskelig å gjennomføre.

Advokatfullmektig Anders Solberg

MISFORNØYD: Advokat Anders Ervin Solberg mener myndighetene burde behandla saken til den 23 år gamle jenta annerledes.

Foto: Advokatkontoret Humlen & Rieber-Mohn

– Det har etter flere forsøk vist seg å ikke være mulig, sier han.

Den nigerianske ambassaden i Sverige forklarer i et brev at de ikke har greid å skaffe pass på grunn av tekniske problemer. Det når ikke frem hos hverken Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda.

– Vi opplever at myndighetene har behandla denne saken på en veldig lite tilfredsstillende måte, sier advokaten.

Blir trolig prostituert

Landrådgiver ved Afrikadesken hos Landinfo, Geir Juell Skogseth, sier det forekommer at kvinner som har vært prostituerte i europeiske land fortsetter med det etter at de har returnert til Nigeria, men at det først og fremst er deres eget valg.

Geir Juell Skogseth

PROBLEM: Landrådgiver hos Landinfo, Geir Juell Skogseth, sier at enkelte kvinner i Nigeria velger å ty til prostitusjon.

Foto: Nora Lie

– Ett av alternativene for å skaffe seg inntekt i Nigeria er prostitusjon, men svært få kvinner ønsker det. Forskning viser at prostitusjon er mindre lukrativt sammenlignet med andre inntektskilder i Nigeria enn hva som er tilfelle i europeiske land, sier han.

Jenta selv er sikker på at hun ender opp med å selge kroppen sin, dersom hun blir sendt tilbake til hjemlandet og familievennen som solgte henne.

– Han kommer til å finne meg og jeg blir prostituert igjen, sier hun.

Jentas advokat har bedt Utlendingsnemnda vurdere saken på nytt.

– Det er vanskelig å se hva som har endra seg siden 2011. Hun er fortsatt svært ung og er i kjerneområdet av kvinner som risikerer trafficking i Nigeria, sier Solberg.

Jenta er redd for konsekvensene ved å bli sendt tilbake til hjemlandet.

– I Nigeria har jeg ingen til å kjempe for meg og når jeg står alene er jeg ikke verdt noe.

Jente (23) fra Nigeria

Sender signaler til kvinnene

Seniorrådgiver og pressekontakt i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Jon Ole Martinsen, mener saken sender skumle signaler til kvinner i lignende situasjoner.

– Det man hører er «ti stille, dere risikerer å bli sendt tilbake til bakmennene», sier han.

Martinsen tror det vil bli vanskelig for politiet å få opplysninger om menneskehandlerne, dersom de utsatte kvinnene frykter at de ikke får beskyttelse i tiden etterpå. Han mener myndighetene har behandlet saken på en alt for restriktiv måte.

Jon Ole Martinsen

KONSEKVENS: Jon Ole Martinsen, rådgiver i NOAS, mener det er fare for at kvinner ikke tør å fortelle politiet om bakmenn, dersom de ikke får beskyttelse.

Foto: Andrea Kluge / NRK

– Loven gir mulighet for å utøve skjønn når det kommer til opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn. Her mener jeg at man burde ha kommet til en annen konklusjon, sier seniorrådgiveren.

Han mener også at Norge legger for stor vekt på det å bli myndig.

– Den dagen du fyller atten år, virker det som om alt det som skjedde da du var barn blir nullet ut. Denne jenta har blitt utsatt for alvorlig kriminalitet og det må tas på alvor, sier Martinsen.

Han mener utlendingsforvaltningen i Norge må bli rausere.

– Den må gjøres mer human. Knappenålsøyet for å få opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn er så lite at det knapt er mulig å komme innenfor, påpeker Martinsen.

Vil se på regelverket

Hverken Utlendingsnemnda, Utlendingsdirektoratet eller Justisdepartementet vil uttale seg i saken. Stortingsrepresentant og nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, mener Norge behandler jenta feil.

Ola Elvestuen (V)

URETTFERDIG: Nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, mener Norge setter urimelige krav til den nigerianske jenta.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Hun er utsatt for menneskehandel og tvunget til prostitusjon i Norge. Hun har stilt opp og gitt opplysninger til politiet og nå skal hun sendes ut, på grunn av en feil hun ikke har begått selv. Dette er helt urimelige krav, sier han.

Elvestuen mener utsendelsen bør utsettes inntil jenta får passet sitt.

– Alle er enige om fakta i saken og alle er enige om at det å skaffe papirene er siste ledd for å få bli i Norge, sier han.

Han mener det som skiller saken til den 23 år gamle jenta fra andre asylsaker, er at hun har blitt utsatt for grov kriminalitet og systematiske overgrep.

– Vi må se på om vi trenger endringer i regelverket. Norge må ta ansvar, både for å ta bakmennene, men også for å beskytte jentene og gi de skikkelig saksbehandling, sier han.

Venstrepolitikeren har stilt justisminister Anders Anundsen et skriftlig spørsmål om hvorvidt statsråden vil sikre at ofre for menneskehandel ikke mister oppholdstillatelsen på grunn av urimelige krav til fremskaffelse av ID-papirer. Han venter fremdeles på svar.

– Lurt for andre gang

Jenta forteller at det var et sjokk å ikke få fornyet oppholdstillatelsen.

– Det var som å få en kniv rett i hjertet. Det var fælt. Selv om jeg er 23 år er jeg ikke voksen enda, sier jenta.

Hun forteller at avslaget føles som å bli lurt for andre gang.

– Jeg hadde begynt å stole på andre igjen og blitt trygg i et land jeg trodde var hjemmet mitt.

Jente (23) fra Nigeria

Den nigerianske jenta mener det er rart at opplysningene hun ga til politiet om bakmannen ikke skal telle.

– Jeg føler det er urettferdig. Jeg har sagt alt, sier 23-åringen.

Hun forteller at hun ikke har noe sted å dra, hvis hun blir sendt tilbake.

– Det er ikke sånn at jeg bare kan begynne å jobbe i et annet land. Det er ikke så enkelt, sier hun.

Jenta er redd for å måtte ty til prostitusjon igjen i hjemlandet og ser mørkt på fremtiden.

– Jeg tror jeg blir sendt ut av Norge. I Nigeria har jeg ingen til å kjempe for meg og når jeg står alene er jeg ikke verdt noe, sier hun.